Bibelmeditation vecka 19 2017

 

”…Jag tronar upphöjd och helig men finns hos den modlöse och försagde… JES. 57:15-16

 

Den som är rik har lätt att få vänner och den som har makt är attraktiv på den sociala marknaden. Den försagde däremot, blir lätt åsidosatt på festerna där de inflytelserika tävlar om kändisskapet. I skvallerpressen har den modlöse inte någon reserverad plats och när glamouren falnat för kändisen så kan möjligen alkoholism eller en ångestfylld djupdykning i utanförskap åter ge tillträde till spalterna.

Detta är inget nytt fenomen. Visserligen fanns det ingen ”Hänt i veckan” då Jesaja levde för ca 2700 år sedan, men fenomenet utanförskap fanns då liksom nu. Det fanns även då människor som levde i fattigdom, modlösa och försagda. Då som nu fanns ett förakt för svaghet och en vilja att upphöja maktens människor till gudomlig status så de som bodde i guldkantade palats tillskrevs gudomlig närhet. Dessa som levde med överklassens självgodhet och överflöd utvecklade en dekadent livsstil och inredde sina sommar- och vinterhus med dyrbar elfenben.

 

Jesaja, som var fåraherden Amos son, hade lärt sig att se en annan Gud än maktens och rikedomens. Därför predikar Jesaja om en Gud som ser de modlösa och försagda, han är de nederstas Herre. Fadern Amos hade drabbats av Guds mäktiga röst när han blev kallad att förkunna Guds vrede över bristen på trohet och medlidande. När man läser Amos bok så handlar den om en Gud som bryr sig – rättvisa är inte bara en idé eller en föreskrift utan det är en gudomlig angelägenhet. Amos röst är fylld av smärta över att de fattiga hade så svåra villkor medan de rika vältrade sig i överflöd.

 

I Jesajas budskap, om den Gud som finns hos den modlöse och försagde, kan man höra ekot av Amos rättvisepatos. Det är samma perspektiv som sedan löper likt en röd tråd genom Jesus förkunnelse. I en av söndagens predikotexter talar Jesus om dem som är hans efterföljare: ”Jag har gett dem ditt ord, och världen hatar dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen.” De som lever i maktens och girighetens värld har svårt att förstå det ofrånkomliga rättviseperspektiv som ryms i den nya lag som Jesus givit sina lärjungar. Den lag som sammanfattas med orden ”du skall älska din nästa som dig själv”.

 

Genom historiens brokiga mångfald kan man se tidlösa perspektiv upprepa sig – perspektiv som människor byggt upp. För att förklara orättvisor behövs inga illusioner om att allt är förutbestämt i en evig orsaksbunden kedja. Orättvisorna beror på ständigt återkommande strukturer som människor skapat och skapar för att tillskansa sig makt och pengar. Det är just dessa strukturer som Amos, Jesaja, Marx och Picketty har studerat. Det handlar om ojämlikhetens dynamik som ständigt skapar ny ojämlikhet. Strukturer som gör den fattige och förtryckte modlös och försagd.

 

Men både profeter och alternativa ekonomer menar att dessa strukturer inte är naturlagar utan något som människan skapat och som Gud uppmanar oss att förändra.”Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen!”  (Jes. 58:7)

 

Bön: Gud, uppväck vår kärlek till den modlöse och försagde och lär oss delandets glädje.

 

Publicerat i Bibelmeditation | Kommentarer inaktiverade för Bibelmeditation vecka 19 2017

Bibelmeditation vecka 18 2017

 

”Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra…” Joh13:31-35

 

Jesus vill rusta sina lärjungar för en ny tid. Han såg behovet av ett bud som var giltigt för en värld där alla folk var involverade. Den gamla judiska lagen Halacha var på väg att upplösas. Det behövdes ett nytt bud som tolkade lagen i ett universellt perspektiv och förde in en ny dimension. ”Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra.”

 

Det finns samma förändringsbehov i vår desorienterade och oroliga tid. Gamla bud och vägmärken fungerar inte längre. Det som i inledningen av decenniet var en ekonomisk kollaps har förvandlats till en social kris med folkliga uppror. Den arabiska våren har utvecklats till inbördeskrig i många länder som sedan vuxit till en världsomspännande hotbild mellan kärnvapenmakter. Stater försöker vältra över både kostnader och flyktingströmmar på varandra. Globaliseringen hotar att rämna. Till och med hävdvunna lagar om folkrätt har upphört att gälla och statsförvaltningarna tillgriper både tortyr, censur och godtyckliga frihetsberövanden för att behålla makten.

 

Lärjungarna  hade efter Jesu död dragit sig tillbaka bakom stängda dörrar och trodde att de köpt en dröm som aldrig gick att leva. Petrus som i Getsemane kaxigt hade svarat Jesus: ”Jag skall ge mitt liv för dig” hade sedan förnekat Jesus när han torterades till döds. Men något fick dem sedan att bryta denna fruktan och med risk för sina egna liv proklamera ett nytt bud, ett kärleksbud. Det är något märkligt med denna helomvändning som jag tror saknar motstycke i historien. En liten grupp av förskrämda lärjungar, som efter några upplevelser i den stängda kammaren och ett möte ute på vägen mot Damaskus, förändras till modiga och övertygade agitatorer för ett nytt bud. Ett bud som förvandlar misströstan till hopp.

 

Som en närvaro i skapelsens djup finns budet om en kärlek som övervinner misströstan. Ett bud som fortfarande skapar hjälporganisationer, bygger katedraler, skapar tidlös musik och genererar texter av en sådan mångfald att en enskild människas medvetande är för litet för att omfatta allt. Destruktiva makthavare och fundamentalister har försökt utnyttja denna kraft men i ett längre perspektiv har de likt korsfararnas påvar stått där med avrivna masker.

 

Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra…” Det är inte en regelbok han ger oss utan en inriktning som harmonierar med livet självt. Det behövs en ny alternativ ordning med nya perspektiv också i vår samtid. Perspektiv med global räckvidd och allomfattande kärlek som växer lika starkt som årstidernas kraftfulla växlingar. Perspektiv som både förnyar och bevarar. ”Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra.”

 

Bön: Gud giv oss mod och fantasi att förändra och förnya vår värld efter kärlekens bud. Amen

Publicerat i Bibelmeditation | Kommentarer inaktiverade för Bibelmeditation vecka 18 2017

Veckans bibelmeditation, vecka 16 2017

 

”…Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har tagits med för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro ska ha liv hans namn.” Joh. 20: 24-31

 

Så avslutade Johannes sin berättelse om Jesus liv, händelser, samtal och tecken. En berättelse som hela tiden rymmer en djupare innebörd med avsikt att övertyga läsarna om att Jesus är Messias, Guds son. Han börjar sin berättelse med en storslagen världsbild om hur Ordet blir människa och avslutar den med en avsiktsförklaring. Han förklarar också varför just detta urval av händelser var befogat.

Genom att berätta ett urval händelser ur Jesus liv vill Johannes avkläda en dold innebörd i historiens skede. I Johannesevangeliet finns inte så många liknelser, istället talar Jesus ofta bildmässigt med en underliggande mening. Kanske är det Johannes avsikt att läsarens världsbild ska förändras vid läsningen, så att den som läser ska tränas att se Guds handlingar i sitt skede av historien.

Det är inte detaljerna i berättelsen som är det viktigaste utan berättelsens underliggande mening och dess överensstämmelse med läsarnas egna liv. Inte för att vi får se spikhålen i Jesu händer men för att vi, utan att ha sett dem, ändå kan tro att Jesus är Guds son.

Johannes sätt att berätta påminner om vår tids störste ”predikant” –  den nyligen avlidne författaren Torgny Lindgren. Han har, liksom Johannes,  en underliggande avsikt i sina berättelser där händelser, samtal och tecken denna gång utspelar sig i ett landskap som liknar Västerbotten. Han konstaterar att ”det viktigaste med religionerna är att de erbjuder oss tolkningsmönster för verkligheten”.  Lindgren hänvisar ofta till Bibelns berättelser och det finns i hans verk en genomgående tanke om naturkrafter och Gud som de största auktoriteterna.

Men det är orden som är bärare av budskapet. Det konstaterar predikanten i Lindgrens novell ”Störstorden”: ”Så man får ju vara som noga och aktsam vid dem. Orden”, förklarade predikanten när han gästade Stenslunds, ”predikanterna bodde alltid däri Stenslunds, dem hade en särskild predikantsäng.” Ett viktigt samtal med en underliggande mening om ”de stora orden” utspinner sig mellan predikanten och Isabella Stenslund. ”Störstorden är värst, sade han. Förgängelsen. Och Evigheten. Och Vilddjuret. Och Nåden. Och Helgelsen. Och Pånyttfödelsen. Och Härliggörelsen. Och Återlösningen. Och Arvsynden…” Torgny Lindgren återkommer till ”störstorden” i en intervju där han säger att Nåden är den kraft, den energi som håller oss uppe, som förmår oss att genomföra våra liv, den trotsar tyngdlagen. Mängder av människor i vår samtid, även de som kallar sig icke-religiösa, tror likt förbannat på nåden. För oss religiösa är nåden gudomlig, men jag är inte alls säker på att den behöver vara det.”

Störstorden är värst” tyckte predikanten i novellen med samma namn, men annorlunda var det med ”nåden, den kraft och energi som håller oss uppe, som förmår oss att genomföra våra liv.” Är det kanske så att störstorden” blir religiösa hinder som gör att vi inte ser den Gud som verkar i vår vardag och som förmår oss att genomföra våra liv?

Det finns en likhet mellan Johannes sätt att berätta om Jesus liv och Torgny Lindgrens   berättelser om människor i Västerbotten. I bådas sätt att berätta finns ett bakomliggande tolkningsmönster för verkligheten där Gud och naturkrafterna är de största auktoriteterna.  Det är med glimten i ögat som Torgny Lindgren berättar om predikanten Olof Helmersson i ”Norrlands akvavit” som återkommer till de platser han varit, denna gång för att avkristna Västerbotten. Om vi tänker att ”störstorden” och den religiösa terminologin inte behövs längre för att nåden redan finns där så kan religionens betydelse bli en annan. Saliga äro de som inte har sett men ändå tror, de som utan att dela alla kyrkans ritualer likväl kan ta emot nåden i sina liv.

Bön: Gud hjälp oss att i nöd och lust kunna ta emot din nåd i våra liv. Amen.

Publicerat i Bibelmeditation | Kommentarer inaktiverade för Veckans bibelmeditation, vecka 16 2017

Bibelmeditation vecka 15 2017

 

”Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden och varade  till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Eloi, Eloi, lema sabachtani!”(det betyder: Min Gud min Gud, varför har du övergivit mig?…   Mark 15:21-41

Ond bråd död förvandlade Drottninggatan till en Golgata och passionsveckans början blev bokstavligt talat tysta veckan. Denna terrorhändelse påminner oss om hur bräcklig vår trygghet är. Den brutala döden kommer påträngande nära, omöjlig att skyla över med blommor och minnesband. Kropparna där på Drottninggatan bryter sönder det respektfulla avståndet till döden som vår kulturella kontext  byggt upp. Samma obehagliga närhet som bilderna av Jesus blödande kropp i kontinentala kyrkor väcker hos oss, en beröring omöjlig att värja sig mot.

Men i ett globalt perspektiv kanske det är vår fredliga och trygga välfärd som är undantaget. För många människor är vardagen kantad med dödens villkor: att släpa offren ur bombraidernas ruiner, lyfta tunga kroppar från gasmolnens förödelse eller känna hur livet sakta lämnar ett svältande barn. Det är då Jesus ord på korset förenar hans erfarenhet med vår. ”Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig.”

Tårarna som tränger sig fram, övergivenheten när törnekransen trycks ner över pannan, dödsstöten. En värld av pogromer, dödsläger och hånfulla rop när den svagare torteras och blir ett traumatiserat offer. Frånvaron av en Gud som övergivit dem, en frånvaro som smular sönder.

I ett hopp som inte viker undan finns trots allt kärlekens innersta fäste, en utgivande kärlek: den blödande medkänsla som sträcker sig mot den andre. Jesus död var ett tecken på Guds närvaro också i lidandet. En död som leder de levande närmare varandra. Händer som sträcks mot varandra i en ritual av blommor är samma utgivande kärlek, omsorgen om de sörjande är en motståndshandling mot hatets spridning. Tiotusentals människor samlade till en kärleksmanifestation är hoppets svar på hatet.

Påskens berättelse handlar både om försoning och motstånd. Ett hopp om liv bortom allt förnuft, som ett tecken från en okänd värld. Trots allt är denna vecka ett rop av liv när påskliljorna åter fäller ut sina guldgula blad och staren härjar fritt i törnesnåret. Den hemlighetsfulla nebulosan som lånat törnesnårets namn rymmer också en okänd värld av liv. Träden och källorna återupplivar det som varit dött. Utan uppehåll och med frenetisk energi förnekar livstecknen mitt eget inre tomrum efter terrorns manifestation av hat.

Tingen sjunger en påskdagshymn och är tecken på en Guds närvaro. Min egen innersta sorg över döden och mitt rop efter efter liv ur djupet av min kropp och själ, blir till ett tecken och en närvaro av någon annan än jag själv. Som det pulserande blodet i öppna sår är tecken på ett pulserande hjärta i kroppens inre så är sorgen och medkänslan en källåder från en kärlek som är större än jag.

Det är just detta motsägelsefulla drama som bibeln skildrar i berättelserna om Guds närvaro i människan Jesus, han som överges och torteras till döds. Det finns ingen så stor övergivenhet att den inte vittnar om ett liv också när allt känns som mörkast. Längs oigenkännliga vägar, förbi mina hinnor av falsk trygghet, rädsla och blindhet stiger Guds barmhärtighet mot mig.

För den som tror är den känsla som värker av medkänsla inför andras lidande ett tecken på en djupare samhörighet. Är kanske medkänslan med den andre, som får mina händer att vilja lindra, ett tecken på Guds närvaro? Vårens kraftfulla påminnelse om livets förnyande flöde och de många människornas kärleksmanifestationer gestaltar en kraft som rymmer en större verklighet, ett hopp bortom all övergivenhet och död.

Bön: Gud jag vill överlämna mig till din osynliga närvaro även när övergivenheten får mig att tvivla om din närvaro och uppståndelsens möjlighet. Amen

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Bibelmeditation vecka 15 2017

Veckans bibelmeditation vecka 14 2017

 

 

”…Så kom han in i Jerusalem och gick till templet…” Joh. 11:1-11

 

Inte bara kyrkoåret utan också vår borgerliga almanacka präglas av Jesus födelse , liv och död. Där finns de röda dagarna i anslutning till Jesus livs historia. ”Se vi gå upp till Jerusalem…” sjunger vi på Palmsöndagen. Sedan sjunger vi ”Hosianna Davids son, välsignad vare han som kommer i Herrens namn” som om vi var en del av hopen vid porten i Jerusalem.

 

Detta är en påminnelse om att evangeliernas Jesus är en vardaglig livshistoria. Den är bunden till samma tideräkning som våra liv. I takt med solens uppgång och nedgång blir våra liv en del av den kosmiska händelse som är livets mysterium. Den som söker svaret på sitt livs gåta i tron på Kristus tror att den kärlek som Jesus förkroppsligade är en inneboende del av universums hemlighet. Påven Franciskus citerar en muslimsk Sufi i sin encyklika ”Laudato Si”: ”Universum uppenbarar sig i Gud, som helt och hållet uppfyller det. Därför finns en mystisk mening att upptäcka i ett löv, på en bergsstig, i en daggdroppe, i en fattig människas ansikte.”

 

Det är i djupet av vår materiella vardag vi finner spåren av en närvaro som inte skiljer mellan ande och materia. Vi är delar av ett kosmiskt ekosystem. När vi förenas med hopen utanför Jerusalems port som hyllar Jesus förenas vi också med mänsklighetens historia. Som en del av denna historia formar vi vår tids unika epok.

 

Vi är den första generationen som blivit medvetna om den förändring som håller på att ske i den geologiska epok som kallats Holocen. Det är vår generation som upptäcker att det teknokratiska paradigm som präglas av maktkamp och ständig tillväxt leder till undergång av denna epok. Denna epok som skänkt oss människor nära nog perfekta levnadsförhållanden. Med tanklös arrogans är vi på väg att förbruka förutsättningarna för mänskligt liv.

 

När vi är blinda för konsekvenserna av den skadliga individualismen och ovilliga att erkänna hur det kosmiska ekosystemet är en sammanhållen enhet hotar vi själva grundvalen för mänskligt liv. Vi måste inse att det är våra egna begränsade perspektiv som hindrar oss att leva i harmoni med varandra och vår natur. Nu behöver vi lyssna till planetens naturliga ekosystem.

 

 

Om vi inte ska efterlämna en obeboelig planet till våra barn och barnbarn är det hög tid att låta vår instrumentalistiska syn på naturen och meningen med vår stund på jorden förändras. Med hjälp av almanackans röda dagar och de händelser i Jesus liv som firas varje år kan vi finna vägen till Guds ogripbara mysterium, ett liv i ansvar och glädje.

 

Bön: Tack Gud för den frist i klimatförändringarna som jordens eget försvar ger oss. Hjälp oss att i tacksamhet vårda och respektera naturens rikedom och begränsningar för att förenas som mänsklighet med kommande generationer. Amen

Publicerat i Bibelmeditation | Kommentarer inaktiverade för Veckans bibelmeditation vecka 14 2017

Veckans bibelmeditation vecka 13 2017

 

”…Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda…” Joh. 3:11-21

När Johannes beskriver Jesu liv har han ett bredare och djupare perspektiv än de andra evangelisterna. Han bryter upp det snäva synsätt som har Jesus enskilda handlingar i centrum, och anlägger ett mer kosmiskt perspektiv.

Redan i prologen till Johannesevangeliet visar han på ett panorama som sträcker sig bortom det vi kallar ”Big bang” när han börjar med orden ”I begynnelsen…”. Det som Johannes sedan formulerar är inte en beskrivning av hur vatten, frön och människor skapas av Guds hand utan en tolkning av hur våra liv är insatta i ett större sammanhang: ”..och livet var människornas ljus.”

Gud skapade liv ”och livet var människornas ljus”, livet är den pågående händelse som mörkret inte övervunnit. Jesus säger sig vilja ”rädda världen”. Men när han kom med sin sanning om försoning och kärlek ville människorna hellre tro på sitt eget sätt att ”rädda världen”. Jesus talade på sin tid om mänskliga relationer när han ville rädda världen. Men relationer är större än det individuella och omfattar också det mänskliga samhällsbyggandet. Men vi tror att vi kan rädda världen genom ”ekonomisk tillväxt” och heliga krig i olika religioners namn. Det verkar inte hjälpa att ”forskare” och ”profeter” fördömer dessa vägar och varnar för att de leder till hat och förstörelse och hotar allt liv på jorden. Genom lögnpropaganda och desinformation skapas alternativa sanningar och det uppenbara ifrågasätts. ”Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda…”

Trots att så mycket i världen vittnar om att våra anspråk på rikedom och makt leder till onda gärningar vill vi inte tona ned vår tro på en begränsad rationalism och kapitalistisk världsordning som lösningen på världsproblemen. Vår tro på mänsklig rationalitet har länge dominerat över den stora livsprocessen. Både rationalitet och olika –ismer har övertagit livets egen kosmiska mångfald av blivande. Nu utmanas vi som mänsklighet att finna ett globalt perspektiv där nationsgränser öppnas och lojaliteter fördjupas. Vi behöver finna den gemensamma viljan att låta ny kunskap leda oss in i en verklighet som överskrider våra nuvarande kunskaper och erkänna vad vi inte kan veta. Vi utmanas att ersätta snäv egoism med kärleksfull tilltro för att det ska bli uppenbart ”vad Gud vill”.

Klimathot, krigets offer och ökande klyftor mellan mycket rika och mycket fattiga kan få oss att se hotet mot allt mänskligt liv, – vi kan låta ljuset avslöja mörkrets gärningar. ”När ljuset kom in i världen” fick vi en möjlighet att vända blicken mot alla ”de andra”, de som marginaliserats av det moderna förnuftets projekt. ”För livets skull ska sanningen bli synlig. För livets skull skall längtans frön slå rot. För livets skull ska fredens väg bli tydlig för dem som vågar gå för livets skull.”…Psalm 788

Bön: Herre bryt upp våra stängda hjärtan och låt vår kärlek till ljuset skapa en vilja till förändring. Amen.

Publicerat i Bibelmeditation | Kommentarer inaktiverade för Veckans bibelmeditation vecka 13 2017

Veckans Bibelmeditation, vecka 12 2017

 

”…Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa…” Luk 1:46-55

Det är ”Jungfru Marie bebådelsedag” på söndag. Den kunde lika gärna ha kallats ”revolutionsdagen” eftersom texterna handlar om hur Maria, med viss förskräckelse,upptäcker att hon är gravid men också om hur hon uppstämmer en lovsång med inspiration från Gamla Testamentet. Där lovprisar hon den Gud som skingrar de övermodigas planer och störtar härskare från sina troner. Det som uppväckte både hennes bävan och hennes upprymdhet var att hon blev medveten om att just hon var utvald att föda det barn som skulle bli Messias. Han som var efterlängtad i en ockuperad stat, som skulle befria människorna från förtryck och återskapa fullkomlig rättvisa.

De äldsta texterna i nya testamentet uppmärksammar inte hur Maria blev gravid. I Paulus brev som tillhör de äldsta texterna nämns bara att Jesus var född av kvinna. Och i Markusevangeliet, som är det äldsta av evangelierna och en av huvudkällorna för Matteus evangelium, sägs inget alls om någon jungfrufödelse. Läran om Maria som evig jungfru kom först under 600-talet att bli en offentlig kyrkolära. Däremot fanns traditionen att Jesus var av Davids släkt, den kungasläkt från vilken Messias förväntades komma, redan under Jesu liv. Detta är också ett motiv som på ett djupare sätt kommer till uttryck i Marias lovsång. Bilden av Jesus som Guds son, kan förstås som en motbild till politiska härskares anspråk på makt: Jesus, inte kejsaren, förtjänar att kallas Guds son. Genom honom, inte genom kejsaren, är Gud verksam på jorden. Där härskare störtas från sina troner och de ringa blir upphöjda, där de rika skickas bort tomhänta medan de hungriga mättas är Gud verksam på jorden.

Vi ska inte glömma att detta budskap formulerades under en tid när ”Kejsaren” härskade över hela den kända världen med en krigsmakt som förtryckte det lilla judiska folket med järnhand. Vad Maria gör när hon brister ut i sin lovsång är att lyfta åhörarna över den barriär av fruktan, depression och handlingsförlamning som drabbat dem. Hon kallar dem att lämna den förlamande känslan av maktens oövervinnlighet och den blinda underkastelse som inte ser något hopp. Så är Marias lovsång ett kraftfullt rop om hopp och tilltro till förändringens möjlighet också in i vår tids ofrihet – en slags ”revolution”.

Hur ser vår värld ut i dag? Nyhetssändningar inbjuder oss att skänka en hundralapp till barn som svälter, långt fler än alla svenska barn tillsammans. Miljontals barn svälter för att deras föräldrar på grund av krig och nationsgränser hindras från att ge dem mat. De svälter inte för att vi saknar pengar i världen utan för att våra pengar används till vapen: missiler, handgranater och raketer upprätthåller en monstruös orättvisa i den ekonomiska världsordningen. Mot denna apati och underkastelse under ”den enda vägens politik” ljuder Marias lovsång i våra kyrkor: Ett krav på en radikal förändring av den politik som är orsak till de svältande barnens utarmade kroppar.

Marias lovsång väcker hopp om att förändring är möjlig. Den bryter ned den politiska vulgaritet som lägger skulden på dem som flyr för sina liv. Lovsången ger oss en möjlighet att lyfta blicken över den barriär av tvivel som politikernas brist på mod har försatt oss i. Den kan öppna våra sinnen för andra val än ”den enda vägens politik”, för mångfaldens och kreativitetens skapande krafter. Lovsången öppnar för möjligheten att låta hungriga mättas och rika ”skickas bort”: Ett dialektiskt val där gåvorna inte blir spekulationsobjekt utan uttryck för en gemensam barmhärtighet.

Bön: Giv oss mod, Gud, att förändra den världsordning som hindrar oss att ge alla människor deras rättigheter. Amen

Publicerat i Bibelmeditation | Kommentarer inaktiverade för Veckans Bibelmeditation, vecka 12 2017

Veckans bibelmeditation vecka 11 2017

 

”Mästare”, svarade en i mängden”, jag har kommit till dig med min son som har en stum ande…” Mark. 9: 14-29

Mannen som talar med Jesus om sin son beskriver, sedan han talat om den stumme anden, ett tillstånd som mest liknar ett epileptiskt anfall. För Jesus samtida var denna typ av sjukdom skrämmande och förknippades med föreställningar om onda andar som kunde drivas ut. Vi vet nu att epileptiska anfall orsakas av övergående elektriska urladdningar i hjärnans nervceller. För Jesus samtida var hela detta kunskapsområde ett okänt fält. Det var därför inte särskilt anmärkningsvärt att de förlade orsakerna till detta okända fenomen till en metafysisk parallell värld.

Det är däremot inte bara anmärkningsvärt utan skrämmande när vi, som har tillgång till nya insikter om hjärnans komplicerade biologi, låter våra associationer leda till metafysiska fantasier. Rubriken för söndagens textläsningar är ”kampen mot ondskan”, men epilepsi har inget med ondska att göra och ska därför inte förknippas med vidskepliga föreställningar om onda andar. Att vi i den kristna vokabulären fortfarande använder uttryck som ”ondska” är knappast försvarbart. Det är en primitiv kvarleva från tider då föreställningar om en ”ond ande” i form av ”djävulen” förklarade människors onda handlingar.

Nu kan man tycka att det inte spelar någon roll, vi är ju inte vidskepliga. Men när religionen skapar en egen föreställningsvärld för att förklara till synes obegripliga händelser är reaktionerna lika oförutsägbara i vår tid som till exempel under medeltiden. Också i vår tid legaliserar religiösa begrepp utstötning, övergrepp och krig. Det verkliga skälet för att invadera och ockupera Irak var att besegra ”ondskan”, hävdar Richard Perle och David Frum i sin bok ”Slutet på ondskan: hur vinna kriget mot terrorn”. De var båda säkerhetspolitiska rådgivare till George W Bush och präglade uttrycket ”ondskans axelmakter”. När George Bush, som ”omvänd kristen”, talar om kriget är han färgad av denna föreställningsvärld när han säger ”Vi befinner oss i ett krig mellan gott och ont”.

När vi inom kristendomen genererar fundamentalister, religiösa och ideologiska fanatiker, så är den kristna traditionen inte bättre än den muslimska. Den som säger sig bedriva ett krig mellan ”det goda och det onda” och utnämner sig själv till godheten har förvandlat kristen tro till vidskepelse. Det är viktigt att eliminera ett sådant missbruk av kristen tro när vi väljer begrepp för att tala om bibelns berättelser. Ett krig mot ”ondskan” kan naturligtvis inte vinnas. Däremot kan övermakten föda alltför starka motreaktioner mot förtryck och förödmjukelse som vi kan uppfatta som onda. Om terrorismen är en sådan motreaktion kommer den att växa så länge det nu utvidgade kriget i Levanten fortsätter.

Vad kan då denna text om Jesus, och den sannolikt av epilepsi drabbade pojken, lära oss i dag? Det viktigaste är nog bilden av Jesus som den som ser pojkens lidande och inte vänder bort sitt ansikte. Han visar att Guds kärlek uppsöker människan där hon är som mest utsatt och drabbad. Hans kärlek gäller oavsett om det är kroppens eller själens funktioner som begränsar livsvärlden. För honom är inte utanförskap ett acceptabelt förhållande. Politikernas sociala kategorisering är inte Guds ordning. Gud kan vi söka och finna i alla ting: erfarenheter, upplevelser, rörelser och i den vardag som omsluter oss alla på lika villkor.

Bön: Gud, låt ditt ansikte lysa över oss och ge oss din helande omsorg. Amen

Publicerat i Bibelmeditation | Kommentarer inaktiverade för Veckans bibelmeditation vecka 11 2017

Veckans bibelmeditation vecka 8, 2017

 

Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare…” Mark 10:32-45

Är den ökande andelen personer med narcissistisk personlighetsstörning ett uttryck för en psykotisk epidemi? Eller kan detta fenomen vara en effekt av konsumtionssamhällets rika möjligheter att utveckla egoism? Hur som helst är det mindre klandervärt i dag att visa upp en grandios självbild än det var under min uppväxttid. I dag betecknas den till och med som charmig och beundransvärd om den visas upp tillsammans med makt och rikedom. Men Jesus sammanfattar kritiken mot de lärjungar som ville ha en särställning och hade förväntningar på speciella förmåner så här: ”Men så är det inte bland er… Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare.”

Jesus är en smula omodern i vår tid när han påvisar att vår roll i kollektivet är den viktigaste. Vi drömmer ju hela tiden om att få vara den ensamme hjälten som likt den grekiska mytologins Daidalos utrustar oss själva och våra söner med vingar som lyfter oss över fångenskap och begränsningar. Varje generation gör på nytt samma misstag och låter den unge Ikaros i ensamt majestät flyga mot solens ljus för att störta sedan vaxet smält och vingarna mist sin bärkraft. På nytt tvingas vi också in i den åldrade Daidalos skepticism och försiktighet. Genom generationer av mänskligt liv skapar vi nya projekt, attityder och världsåskådningar, från den övermodiga ungdomens djärva utopier fram till ålderdomens besinningsfulla reflektioner.

Det som gör Jesus drömmar till något bestående är att de inte är uttryck för en historisk destination eller ett slutligt mål utan fortsättning. De är istället för en utopi en handlingsberedskap i förhållande till den andre i ett ständigt föränderligt skeende. Inte en individualiserad flykt mot solen medan de andra blir kvar. Inte den frusna utopin som gestaltar det bestående men glömmer rörelsen. Livet är inte en resa från vanmaktens förtvivlan till självtillräcklighetens glädjeämnen. Jesus inbjöd inte till ett samhälle som avgränsas allt mer med taggtrådsomgärdade gränser medan bedrägliga och falska nationalistiska profeter blir allt djärvare och fräckare. Guds rike är en hoppets och tilltrons gemenskap som växer inifrån som en gränslös och uppsökande kärlek.

Men är inte Jesus uppmaning, att vara ”stor” och samtidigt de andras tjänare, enbart en oxymoron, en självmotsägelse? Eller finns det en hemlighet i djupet av det mänskliga livet. En samhörighet där vi faktiskt inte är ”homo oekonomicus”, rationella, kalkylerande individer som nyttomaximerar alla beslut. Tänk om vår existentiella ångest är stympningsärr efter det som var vår längtan efter kärlek och vår längtan efter tillit i en gränsöverskridande kropp. Kanske vägen till den stora samhörigheten för att förenas med varandra i vårt samhälle går genom upphävandet av de ödesdigra sociala missförhållandena. Den väg till Gud som Jesus visade finns där vi kan vara de andras tjänare.

Allt återstår att göra för att skapa den ”befriade” världen där alla har samma värde och samma möjlighet. Denna förändring av relationer mellan människor talade Jesus om som Guds rike. Och platsen där den finns är nära: Räck handen till ”en av dessa mina minsta” och du är en del av Guds skapande rörelse.

BÖN: Tack Gud för att du vill föra oss ut ur ensamheten och in i din skapande gemenskap.

Publicerat i Bibelmeditation | Kommentarer inaktiverade för Veckans bibelmeditation vecka 8, 2017

Veckans bibelmeditation vecka 7 2017

 

Är det jag som verkar i de profeter som profeterar lögn och predikar sina egna bedrägliga påfund?” Jer. 23:23-29

Orden är Jeremias, ”den gråtande profeten” som för 2600 år sedan lade orden i Guds mun och varnade sin samtid för de falska profeterna. De falska profeterna refererade enligt Jeremia ofta till en ”en dröm, en dröm, en dröm” för att göra det trovärdigt att deras budskap kom från Gud. Jeremia konstaterade att mycket av detta var lögn och bedrägliga påfund. Drömmar är otillförlitliga som redskap för att uttolka verkligheten. Jeremia refererade istället till Guds fråga: ”Vad har Herren talat?” Har Gud talat är det på ett språk som går att analysera och pröva. Jesus rekommenderade också en kritisk granskning av talets följder, av frukten kan man lära känna trädet.

Vi talar sällan om falska profeter därför att många av oss vill vara ödmjuka. Hur ska just vi veta att vi har mer rätt än dom? Att ifrågasätta de egna sanningarna är en sympatisk och tilltalande hållning för dem som vill vara Kristus efterföljare. Men lika viktigt är att pröva allt som sägs i Guds namn. Allt är inte lika sant och att inte pröva profeter och predikanters sanningar och påståenden kan leda till en gemenskap som blir en ”skräckbild för alla riken på jorden, till en skam och en visa…”. Despoter och tyranner har ju alltid haft profeter som förbereder deras makttillträde och som förstärker hovet runt deras maktutövning. De som drabbas av despoter och tyranner är ofta flyktingar, fattiga och kvinnor. ”Av frukten känner man trädet”

Också i vår tid har vi anledning att pröva många ”profeters” budskap. När det predikas att Irans kärnvapen har med Uppenbarelseboken att göra och när kristna aktivister skjuter ihjäl abortläkare är detta inte längre en legitim kristen förkunnelse. Det finns också anledning att ifrågasätta vad som är sant när kristna vill ”omvända” homosexuella och när Darwins evolutionsteori ställs mot bibelns skapelseberättelse. Det är också hög tid att fråga sig vad som är kristet i de organisationer vars budskap utmålar FN:s världshälsoorganisation som antikrist på grund av dess kamp mot aids och för kvinnlig frigörelse och sexuella minoriteters rättigheter.

Det finns tillfällen när vi inte längre bör tolerera de som vill förstöra den tolerans som gör ett öppet samhälle möjligt – toleransens paradox. Kanske måste vi börja avslöja dem som i Jesus namn sanktionerar förebyggande kärnvapenanfall mot dem som utpekas som Guds fiender. Annars legitimerar vi terroristernas övertygelse, som drivs av visionen om en värld renad genom apokalyptiskt våld.

När Jeremia refererar till vad ”Herren har talat” är det inte en fundamentalistisk bokstavstro han hänvisar till utan snarare en ordning möjlig att finna om man helhjärtat söker efter den. Han talar om en slags ordning där ”välgång, inte olycka” är ledmotivet och där traditionen inte är ett stängsel men ett spår efter generationer av sökande: en Gud som talar ett språk som kan kännas igen. Lite som när Lars Gustavsson i ”Ballad om stigarna i Västmanland” beskriver stigarna i barndomens skogar och hur de tycks innefatta en mängd information. ”Under den synliga skriften av småvägar, grusvägar, brukningsvägar…. Går en annan skrift: de gamla stigarna. De går från sjö till sjö, från dalgång till dalgång. De djupnar ibland, blir mycket tydliga och stora broar av medeltida sten bär dem över svarta bäckar…” Ibland gör stigen en omotiverad sväng. ”Vad vill stigen nu?” frågas i dikten. Och svaret är att den visar sig beror på en inneboende kunskap om hinder i den raka vägen, en myr, en obestigbar brant. ”Den för oss runt, med tryggheten hos en som har varit med förut. Den vet var myren finns.” Det är en fin beskrivning hur vi tillsammans skapar en tradition, skriver stigarna, och stigarna blir kvar och stigarna är klokare än vi. Så finns Guds tilltal i traditionen, i naturen och i vårt innersta. Vi kan ”höra” hans röst utan att vara beroende av andras drömmar eller auktoritära ledare.

Bön: Gud gör oss lyhörda för din röst och hjälp oss känna igen din väg under den synliga skriften av småvägar.

Publicerat i Bibelmeditation | Kommentarer inaktiverade för Veckans bibelmeditation vecka 7 2017