Veckans bibelmeditation vecka 23…Så gjorde han havet till torrt land. Vattnet klövs, och israeliterna gick torrskodda tvärs genom havet, medan vattnet stod som en vägg på båda sidor.” Joh. 16:23-33

Veckans reflex

Den som har makt över vattnet har makten också över människornas liv. I de bibliska berättelserna spelar vattnet ofta en avgörande roll. Vattnet är tecken på liv i ett vattenfattigt land. Gud själv beskrivs som en källa med levande vatten. Den är mäktig som kan tämja vattnet så att havet klyvs och låter de flyende israelerna undkomma sina förföljare.

Också i Sverige har vattnet blivit en symbol för makt och herravälde. Kanske är det möjligheten att tämja vattnet som fick det statsägda Vattenfall att drabbas av hybris och köpa upp gigantiska tillgångar av miljöförstörande elkraftproduktion i Europa. Den som hade tillgång till den billiga elförsörjningen från strömmande vatten trodde sig vara odödlig.

I Indien försöker Monsanto med hjälp av Världsbanken att skaffa sig monopol på vattenförsörjningen. Två vattenkulturer står mot varandra: en religiös kultur för vilken vattnet är heligt och en rättighet för alla och en annan Monsantokultur för vilken vattnet är en vara som ett företag äger och som kan mätas i ekonomiska termer.

Nu står en strid mellan dem som anser att vatten är en mänsklig rättighet eller en handelsvara. Vattnet som livgivare är inte bara en symbol i de bibliska berättelserna utan en faktisk verklighet. Utan vatten torkar de nyplanterade tomatplantorna och utan vatten dör livet ut. Makten över liv och död kan inte överlåtas till det globala vattenkotteriet som består av cyniska multinationella företag och mäktiga män i Världsbanken, IMF och WTO. Vattnet får lika lite som livet privatiseras, det är inte till salu.

Porlande källfriskt vatten är en bristvara på samma sätt som ren luft för många är en bristvara. Våra möjligheter att styra över luft och vatten betyder att vi styr över människans rätt till liv och död. Det innebär att makten över de vardagliga livsvillkoren rör vår existens och blir till religiösa frågor. Vattnet är avgörande för människans överlevnad lika fullt som minskade koldioxidutsläpp är en överlevnadsfråga för den planet där vi dricker vatten och andas luft.

Eftersom vatten och luft innebär liv är det ett brott mot mänskligheten att berika sig på det. Vattenbristen i världen och det förorenade himlavalvet är en ekologisk kris med kommersiella orsaker som inga marknadslösningar kan klara upp. Vi behöver återuppliva religiösa begrepp som helighet. Vattnet och jorden, luften och bergen, allt levande som växer är uttryck för det som har blivit oss givet och är heligt. Ingen annan än den som givit liv åt grödan och lärt människan vad helighet är ska äga makt över jord, vatten och luft.

Bön
Herre låt vattnet flöda med liv och kraft till din skapade värld. Hjälp oss rena luften och låt markens gröda ge kroppen läkande kraft så att den stärkt av din nåd får se solen länge till.
Amen

 

Det här inlägget postades i Bibelmeditation. Bokmärk permalänken.