Veckans bibelmeditation, vecka 19”Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig.”
Joh. 20: 27-28

Reflektion
Ute på Uppsalaslätten, i Dalby, gick upplandsbonden fram till inhägnaden och ropade: ”tackera, tackera, tackera” och i morgondimman dök fårflocken upp, ivrigt knuffandes med sina ulliga kroppar för att möta sin herde. De kände hans röst och genom dimman sökte de honom när hans röst ljöd över fältet.

Att lyssna till en röst är en dynamisk process, en levande relation, långt bort från falsifierbara regler och statiska åtaganden. Att lyssna till en röst är att vara nära, som när en kärlek biter sig fast i bröstet, ofrånkomlig och drivande. Att bli Kristi efterföljare, att lyssna efter Kristus, är att före allt annat söka Guds rike. ”Söken först efter Guds rike…” Det innefattar förnyelse i många avseenden, i det innersta hos varje enskild, i de sociala relationerna och i synen på världen som omger oss. Att bli efterföljare är att låta sitt liv fyllas med den mening som möter oss i kontakt med det liv som realiserades i Jesus person.

När vi betraktar världen i perspektivet försoning/rättvisa förstår vi hur total förnyelse som krävs. Försoning och rättvisa står i motsats till den existerande ordningen. Att bygga försoning är att göra rättvisa. Att bli Kristi efterföljare är att leva i försoning. Hur långt från denna rättvisa vi är kan man ana när mordet på en terroristledare uppmärksammas som en kamp för rättvisa. En vedergällningens eller hämndgirighetens rättvisa, som syftar till att ge någon det han förtjänar, är en gammaltestamentlig rättvisa. Rättvisa i nytestamentlig mening är inte att ge alla vad de förtjänar, utan att försona och återskapa möjligheten att vara människa. Att känna igen herdens röst är att känna igen den rättvisa som återupprättar möjligheten att leva i försoning och fred.

När Jesus söker upp de fattiga, de förtryckta och utstötta erbjuder han inte enbart tröst utan rättvisa, han väcker ett hopp om förändring och vill ge dem en rättvis återupprättelse. Det är kärnan i budskapet om Guds rike. At följa hans röst är en inbjudan till personlig förnyelse. Att leva i Kristi efterföljelse är ofrånkomligt sammankopplat med en strävan efter social rättvisa och återupprättelse.

Bön
O Gud, i meditationens stillhet lyssnar vi till din röst genom Jesus tal och liv. Genom årtusende vibrerar orden av rättvisa och kärlek inom oss. Vi tackar Dig för att dina ord, ofrånkomliga och drivande, blir levande i oss även när vårt medvetande och våra handlingar är sysselsatta med det dagliga livet.

Amen

 

Det här inlägget postades i Bibelmeditation. Bokmärk permalänken.