Veckans bibelmeditation vecka 25”Johannes dop var ett omvändelsedop, och han uppmanade folket att tro på den som skulle komma efter honom, det vill säga Jesus”.
Apg. 19:4

Reflektion

Inbäddad i en frodig grönska som med de biologiska lagarnas hela kraft skjuter i blom och omvandlar hela landskapet till ett frodigt förföriskt sköte av drypande brunst, dröjer jag inför den asketiske Johannes Döparens behärskade omvändelsedop och hans anspråkslösa roll som den vilken allenast bereder vägen. Skillnaden mellan de givna lagarnas krav på följsamhet och den skapande kraftens frihet är också den omöjliga skillnaden mellan den ”borgerliga frihet”, där en inre frihet ska förenas med en lydnad mot yttre auktoriteter, utan att dessa någonsin ska komma i konflikt med den skapande kraftens frihet och naturens skapande kraft.

När de yttre auktoriteternas krav på lydnad försöker beröva människorna deras skapande frihet och de mänskliga rättigheterna inskränks till enkel följsamhet och lydnad, då är tron på den som skulle komma, tron på en förvandlande framtid, lika viktig som bröd och vin. Varje dag presenteras nya försök till lösningar på den kris som Europa är indragen i, en maktkamp med osynliga storheter där Mammons furstar ställer allt högre krav på lydnad och följsamhet av sina undersåtar. Välfärden skruvas ned och barn får gå hungriga till skolan medan föräldrar köar vid soppköken. Alternativen lyser med sin frånvaro medan de finansiella lösningarna presenteras som naturlagar, nödvändiga att lyda. Marknaden ska bli nöjd och efter varje ny åtgärd tillfrågas denna ”marknad” som gör tummen ned för alla förslag som inte tillfredsställer de finansiella makthavarnas behov av kapitalistisk ackumulation.

Skillnaden mellan de av människor skapade finansiella lagarnas meningslösa ackumulationskrav och den skapande frihetens vilja att lindra nöden för den fattige och följa Guds rikes lagar är skillnaden mellan att förslavad lyda mammons furstar och en skapande frihet lika brunstigt stark som naturens upproriska kaos i midsommartid. De som, med religiös övertygelse, nedtecknade FNs krav på mänskliga rättigheter frågade inte marknaden om lov och de som med folkrörelseinspirerad entusiasm skapade välfärdens strukturer hade den fattige i fokus mer än marknaden. Nu är tid för kaos och förändring, nu är tid för skapande kraft. Guds rike är nära och de lagar som tar sig uttryck i naturens skapande kraft vill fylla oss med mod och hopp för att fantasifullt söka strukturer där alla människor har rätt till hopp om en framtid och ett liv i frihet.

Bön

O Gud du frihetens källa, du befriare från mänskliga lagar som hindrar oss från skapande kärlek, bered oss för ett liv i ömsesidig samhörighet och ett liv i kärlek. Amen.

Amen

 

Det här inlägget postades i Bibelmeditation. Bokmärk permalänken.