Bibelmeditation vecka 40 2016

Psalm 65

En psalm av David och en psalm av tillväxtens profeter. Du kan läsa dem separat eller parallellt.

 

Lovsång tillkommer dig, o Gud, på Sion.

                         Vår lovsång riktas till marknadens röster.

Vi infriar våra löften till dig,

                         Vi infriar marknadens krav,

du som hör bön.

                        och vi litar på marknadens tillväxt.

Till dig kommer alla människor

                       Alla människor tvingas leva under marknadens villkor

För att bekänna sina synder.

                        och för att fylla dess krav

När vår skuld blir oss för tung

                      vill vi behålla vår kreditvärdighet –

förlåter du oss.

                       för hos dig finns ingen skuldavskrivning.

Lycklig den utvalde

                      Lycklig är miljardären

Som får komma dig nära

                        som har finanskapitalets kreditvärdighet

och vara på dina förgårdar.

                      och äger en plats i bankernas styrelserum.

– – –

De som bor vid jordens ändar står häpna

                      Besvikna står de som lever i marknadens periferi.

inför dina mäktiga gärningar,

                       Med vår lyxforskning, våra tekniska bländverk och våra globala vapenhot,

Öster och väster fyller du med jubel.

                       fyller vi öster och väster med fruktan.

Du tar dig an jorden och ger den regn,

                       Vi förnekar klimathotet och förskjuter havsnivåns gränser.

Du gör den bördig och rik.

                       Vi förgiftar skördarna, låter öknar och tundror växa,

Guds flod är full av vatten.

                         glaciärerna smälta och flodfårorna torka.

Du får säden att växa.

                         Monsantos genmodifierade utsäde vållar indiska småbönders död,

Du vattnar åkerns fåror

                       och förlängda torrperioder orsakar missväxt.

och jämnar ut dess tiltor.

                      Medan husdjuren dör av svält

Med regnskurar gör du jorden mjuk,

                       förvandlas marken till hårda sprickor

du välsignar det som växer.

                        medan vi rustar för hat och förtryck.

BÖN: Gud, eftersom tiden är kort, nästan ute, vänd oss bort från våra marknadsgudar. Väck vår instängda kärlek att tjäna varandra och överbrygga våra inbördes avstånd så att din Ande får verka allt i alla.

Det här inlägget postades i Bibelmeditation. Bokmärk permalänken.