Veckans bibelmeditation vecka 8 2015

 

 

…”Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun”…

Matt 4: 1-11
Veckans reflex

Det går ju bra att säga för den som har mun full av bröd kan man tänka i en värld där många saknar bröd för dagen. Men nu var det inte till de fattiga som Jesus sa de här orden utan till djävulen. När djävulen frestar Jesus att göra bröd av stenar, dvs. sätta sina egna fördelar före alla andra skapelsens ordningar och förvandla stenar till bröd, då svarar Jesus med ett nej. Att upphäva guds skapade ordning för ett singulärt behov av bröd är att bryta mot den helhet som är Guds skapade värld.

Den judiska skapelseberättelsen har aldrig varit avsedd att leverera några naturvetenskapliga förklaringar av skapelsens ordning. De bibliska berättelserna handlar om hela livet som sådant, om alla levnadsformers relationer och ömsesidiga beroende av varandra, om grundförutsättningarna för att livet ska kunna utvecklas och växa.

Jesuiten Henri Lubac talar om att allt skapat, all materia, är vidrört av Gud, eftersom Gud har velat dess tillblivelse. Allt är bärare av en slags gudomlig närvaro. Allt från stenen till brödet vittnar om något som är större och går utöver det som det självt är. När människan bryter sig ut ur detta sammanhang för att exploatera skapelsen istället för att förvalta den, så bryter hon sönder en ordning för överlevnad.

När vi sätter vårt behov före alla andras och i brist på vördnad för vår planets gränser exploaterar hela skapelsens ordning för att till exempel ackumulera mer kapital på det egna aktiesparkontot, då bryter vi sönder en grundläggande ordning. Människan skall inte leva bara av bröd, eller bara samla rikedomar i egna lador. Människan ska leva av helheten, av varje ord som utgår ur Guds mun. Gud skapade en värld där vi är beroende av varandra såväl som av mineraler, växter och djur. Gud skapade en helhet.

Vi har velat göra bröd av stenar. Vi har velat exploatera naturens gåvor för att mätta vårt behov av makt och rikedomar. Resultatet ser vi nu: samernas marker är förgiftade på grund av gruvbrytningen, öknarna breder ut sig och jordbruksarealer går förlorade. Världen står inför en miljökris, en utvecklingskris och en energikris som smälter samman till en enda samverkande summa av respektlös exploatering. Den summan kan beskrivas som brist på respekt för den ordning som är planetens gränser och den resulterar i klimatförändringar.

Att hindra att klimatförändringarna accelererar kräver respekt för naturens lagar istället för att strunta i dem eller försöka övervinna dem. Det krävs respekt för den ordning som sätter vördnaden för allt skapat före alla singulära behov och ger varje människa rätten att leva. En ordning som respekterar allt skapat liv som utgår från Guds mun.

Bön:

Bön: Herre lär oss respektera skapelsens ordning och hjälp oss inte exploatera skapelsens gåvor för våra egna behov. Amen.

 

 

Det här inlägget postades i Bibelmeditation. Bokmärk permalänken.