Veckans bibelmeditation vecka 6 2017

 

”…Många som är sist skall bli först, och många som är först skall bli sist.” Matt 19: 27-30

Vilka vi anser vara ”först” handlar om utifrån vilka värderingsmallar vi bedömer varandra med. Många av oss plågas ibland av en nedvärderande syn på oss själva. Det är därför KBT-terapeuterna har fullt i sina väntrum. Det är till oss Jesus talar när han vänder på den sociala hackordningen och talar om de sista som skall bli de första. Han tröstar, i en för honom normal ordning, dem som förlorat mycket och känner sig som de ”sista”.

Jesus sökte inte upp de självgoda och framgångsrika personligheterna. Han frotterade sig inte med ståthållare och affärsmän men stannade till när han mötte en föraktad kvinna och tilltalade en man vars gärningar hade fört honom ut till Golgata för att straffas med döden. Jesus kommentar om de som tror sig vara klokast och bäst är i själva verket en häftig samhällskritik som påminner oss om HC Andersens kejsare utan kläder: Trump som talar om sig själv som ”den störste jobbskaparen som Gud har skapat” medan alla ser att han är en skrävlande despot som fått för mycket makt.

I det rike Jesus talar om har alla människor samma värde. Den värderingen säger vi också att våra riken har, men när pengar är måttstocken för en människas värde blir det ojämlikheten som dominerar verkligheten. Ojämlikheten är ingen bagatell. Det får samhällen att slitas isär och gå sönder vilket leder till fattigdom och hopplöshet. Den leder till för tidig död, ohälsa, diskriminering, maktlöshet, stress, otrygghet och utanförskap som i sin tur leder till extremism och terrorism. Vi vet allt det här men väljer likväl ledare som inte tror på denna logik utan låter sig svepas med av ekonomiska teorier som är lika tomma på innehåll som HC Andersens avklädde kejsare.

Jesus ord vill upprätta varje människas värde och möter oss när vi är så besvikna på våra politiker, teknokrater och populister att vi väljer en privat verklighetsflykt. När vi människor inte ser något hopp om en bättre värld kan det vara lättare att fly till inåtvänd meditation, droger eller virtuella fantasivärldar. Då vill Jesus upprätta en väg tillbaka till ansvar och deltagande.

Det är inte en stark ledare eller ”marknadens” profeter som kan rädda vår gemenskap i världen. Vi kan alla bidra med något och därmed ge varandra mod att leva och inse världens komplexitet. Om vi inte förminskar vårt eget värde kan vi upprätthålla ett försvar mot förenklade svar och demagogi. Vi kan nyfiket sträva efter att förstå världen och ha modet att välja ledare som vågar ha långsiktiga mål. Att förändra orättvisor i globala perspektiv med sikte på de fattigas upprättelse kräver långsiktigt och uthålligt arbete.

Vi vill ha en värld där alla har samma värde och där alla visar respekt mot varandra på väg mot en okänd framtid. Där kan solid tro, i djup andlig mening, öppna till förståelse och hopp i en solidarisk gemenskap. Tacksamhet och hopp är i denna värld/detta rike en mer kraftfull och varaktig energi än fruktan och hat. Tankfullhet och glädje över världens skönhet är också en säkrare väg till mod inför utmaningar och kriser.

Bön:Låt ditt rike komma med samma värde och mod åt oss alla. Amen.

Det här inlägget postades i Bibelmeditation. Bokmärk permalänken.