Bibelmeditation vecka 37 2016

17:e söndagen efter trefaldighet.

”Den som älskar pengar blir aldrig mätt på pengar, och den som älskar rikedom får aldrig nog…”

Predikaren 5:9-11.

Veckans reflex:

Inte nog med att denna bibliska text beskriver ett aktuellt fördelningsproblem i den penningekonomi som också vi lever i, den är också kritiskt värderande. Fortsättningen lyder: ”God är arbetarens sömn, han må äta litet eller mycket, men den rikes överflöd ger honom ingen ro att sova”. ”När Gud ger en människa gods och guld och förmåga att njuta av det, ta ut sin del och vara glad under sin möda, då är det en gåva från Gud.” Men när någon roffar åt sig på andras bekostnad då gäller Jesus ord: ”Du dåre, i natt skall ditt liv tagas ifrån dig och allt du har lagt på hög, vem skall få det? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud.”

Det finns en genomgående sanning i de bibliska texterna och den kan sammanfattas med orden ”det är saligare att ge än att få”. Det är ofrånkomligt att bibeln sysslar mycket med fördelningsproblemen i samhället och beskriver problemen utifrån de fattigastes perspektiv. Om vi tror att bibeln talar om själens frälsning och inget annat är vi inte särskilt trogna mot den bibliska texten. Till och med huvudtemat i Bibeln handlar om den materiella historiens värde, när Gud själv inkarneras och går in i världen och blir kött och blod – materia.

Paulus skräder inte orden, han kallar den som är girig för avgudadyrkare. Den girige är, på samma sätt som en alkoholist, fast i sitt begär när hen söker tillfredsställa sitt begär efter pengar. I vårt samhälle fördömer vi alkoholisten mer än vi fördömer den girige men kanske vi istället borde inrätta girighetsanstalter där patienterna fick genomgå KBT-terapi för att bli fria från sitt penningbegär. Ekonomismen är dock inte bara ett privatmoraliskt problem, det är mycket allvarligare än så, vi har faktiskt organiserat vårt samhälle så att fler och fler drabbas av ”girighetens” ofrihet.

Det går också att beskriva det här problemet i konkreta siffror. För några år sedan rapporterades i en vetenskaplig rapport att inte mindre än 93 procent av BNP-ökningen i USA år 2010 – 288 miljarder dollar – hade gått till den översta procenten skattebetalare, och av dessa gick 37 procent till den översta promillen, vars inkomster därmed ökade med 22 procent på löntagarnas bekostnad. Det handlade om den historiskt exempellösa omfördelningen nerifrån och upp och vi kan känna igen samma förändring världen över. Samtidigt ökar den psykiska pressen i den rika världen och allt fler drabbas av vad man kallar ”utmattningssyndrom ” medan diakonin öppnar soppkök och fattiga vräks från sina lägenheter.

Det kanske låter som enbart ett politiskt problem men för mig är det ett religiöst problem. Politikens roll är att bygga samhällsmodeller men i botten på samhällsmodellerna finns en religiös aspekt som handlar om vad det är att vara människa. Är vi alla skapade av Gud och lika mycket värda? I så fall är också ”gods och guld” gåvor som alla ska få del av. Även om vi tänker att mängden gods och guld enbart är resultat av vårt eget arbete så handlar allt, när klimat och råvarukrisen sätter tak för den ekonomiska tillväxten, till slut om fördelning.
Bön: Gud befria oss från girighetens ofrihet och hjälp oss att fördela dina gåvor rättvist.
Amen.

Det här inlägget postades i Bibelmeditation. Bokmärk permalänken.