Bibelmeditation vecka 16



Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår, och huset fylldes av doften från denna balsam. Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom, sade: ”Varför sålde man inte oljan för trehundra dinarer och gav till de fattiga?”
Joh:12-3-5

Reflektion
Orden, händelsen och doften från denna balsam är de vackraste i hela bibeln. Till ingen nytta lät Maria denna doft fylla huset. Som vacker musik, som ett konstverk, som en upplevelse av omätbara värden. Jesus försvarar hennes handling inför den som inte kunde se något annat värde än det som gick att omsätta i ekonomiska termer.

Det var inte länge sedan vi utvisade Romer som försörjde sig med musik på torget, med argumentet att det inte var något ärligt arbete. Musiker, även om de har en mångårig utbildning och höga studieskulder får sällan tillräckligt betalt för sitt arbete. Vi håller hårt i penningpungen när doften av balsam eller klangen av skön musik fyller rummet. Det som inte går att omvandla till ekonomisk och politisk makt värderas lågt. I en värld befolkad av konsumenter finns liten plats för värden utanför konsumtionssamhället. Det oerhörda slöseri som naturen prunkar med denna årstid får inte störa i galleriornas inglasade värld.

Stör i galleriornas och de begränsade ekonomernas världsbild gör välfärdsstatens slöseri mot dem som inte kan arbeta. Utom synhåll gömmer sig, flyktingar, utförsäkrade, arbetslösa och varje otillräcklig konsument, i bästa fall i sällskap med sin ännu inte splittrade familj. Obehövliga, oönskade, övergivna, avlägsnade från gator och andra offentliga platser som används av alla de som är hemma i denna sköna nya konsumtionsvärld.

I dag försvarar Jesus värden som ligger utanför de ekonomiska incitamentens drivkrafter. Konstens, musikens, jämlikhetens och välfärdens drivkrafter som ger en tillväxt i en annan dimension än den krassa budgetens ramar. För denna dimension behövs ett annat språk än räknenissarnas begränsade horisont. Till denna horisont kan man komma med musik eller bön. Sibelius beskrev musik som ”ett själstillstånd som inte går att uttrycka på annat sätt än med musik”, på samma sätt är bön en erfarenhet som inte går att nå på annat sätt än genom bön.

Bön
Herre min bön kanske inte kan förändra världen men den kan förändra mitt perspektiv på världen. Min bön kanske inte kan förändra det jag gjort men den kan förändra det jag vill göra. Herre lär mig bedja.

Amen

Det här inlägget postades i Bibelmeditation. Bokmärk permalänken.