Veckans bibelmeditation vecka 48… När han öppnade den fann hann det ställe det står skrivet: Herrens ande är över mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig till att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna nådens år från Herren.
Luk 4:16-23

Veckans reflex

Befrielse för de fångna och frihet åt förtryckta. Det går väl inte? Hur ska det då gå med vår samhällsordning? Om häktet i Uppsalas polishus skulle öppnas och Kumlaanstaltens rörelsedetektorer skulle upphöra att fungera hur kan vi då få lagarna att fungera? Om de som vi spärrat in för att vi är rädda för dem skulle släppas ut, vad blir det för en ordning? Inte kan väl de förtryckta få sin frihet så där på en gång, vem skulle då sy våra kläder och städa våra badrum och vem skulle då svälta för att vi ska kunna äta oss övermätta?

Vår samhällsordning och våra lagar är konstruerade så att de ska försvara äganderätten och den fria marknaden. Ändå betraktar vi våra lagar som om de vore Guds lagar. Vi blir inte förvånade när någon säger att våra lagar bygger på kristen judisk kultur. Det finns en föreställning om att Guds skapelseverk skedde i början. Som resultat av hans skapelseverk låg nu vissa ordningar fast i skapelsen. Dessa har fångats upp av människorna och formats till ett lagens regelverk. Lite som Sharialagarna i muslimsk tradition fast från kristen kultur. Genom att följa lagar och regler kunde vi bevisa vår gudsfruktan och trohet mot kung och fosterland. En Naturlig lag (lex naturalis) tolkades som försvar av bestående värden.

Det är mot denna ständigt återupprättade ordning som Jesus revolterar. Släpp fångarna loss det är vår! Guds skapelseverk skedde inte i början, det är ett pågående verk. Talet om en naturlig lag kan inte enbart utnyttjas i ensidigt konserverande riktning. Våra lagar och vår samhällsordning konserverar ett orättfärdigt system och kan inte likställas med Guds lag. Våra lagar skyddar ett samhällsystem som förbrukar jordens resurser och gör några omåttligt rika medan andra svälter. Inom oss finns en annan lag som verkar kraftfullt när vi befriar den från rädslans murar och falska myter om varandra.

I den gångna veckan har UNT befriat oss från rädslans murar i förhållande till tiggarna på våra gator. Istället för att falla in i den konserverande kören om krav på förbud mot tiggeri lyfte de upp tiggarna till första sidan.De förmänskligade de bylten vi kallade tiggare. Deras artiklar klädde av myterna om organiserat tiggeri och farliga romer. Rädslan försvann och människor öppnade sina hem och plånböcker till medmänniskor som var värda vår medkänsla. Spontana handlingar visade en annan lag än den som irriterat vill vända bort ansiktet, en lag som liknar kärlek. Främlingskapet blev avklätt och medmänniskan blev identifierad.

”I dag har denna nya lag gått i uppfyllelse”,den finns inom er, lyssna nog och följ den. Nej, allt blir inte nytt på en gång. Den nyliberala ordningen som ger de rika rätt att fritt handla och styra kapitalet består. Klimathotet har inte mildrats och de förtryckta bevakas med drönare och pansarskott. Men inom dig finns en ny lag som kan fylla dig med kärlek. Du kan tro på den, våga släppa fram den, våga kräva en nyordning. Våga börja med att tömma småpengarna i fickan och lämna dem till tiggarens skål. Kanske öppna ditt hem för barnen och sluta upp bakom protesterna mot krigsindustrin. Dina ord och handlingar blir en del av en ny lag. I dag har denna lag gått i uppfyllelse i ditt hjärta.

Bön

Herre öppna vårt hjärta för din lag och låt oss få vara medarbetare i ditt rike
Amen.

 

Det här inlägget postades i Bibelmeditation. Bokmärk permalänken.