Veckans bibelmeditation, vecka 37”… Men är din fiende hungrig, ge honom att äta; är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.”
Rom 12:16-21.

Reflektion

Ur bibeltexten kan vi inte hämta någon beteendemanual eller någon etisk kod för våra handlingar men vi kan se bibeltexten som en text skapad ur ett sammanhang där man söker en samklang med Guds vilja. Texten är en provokation mot varje försök att rättfärdiga eller försvara en bild av verkligheten där föraktet mot den svage eller en utmålad fiende leder till krigshandlingar eller våldsutövning.

Minnesbilderna från 11/9 2001 har i olika sammanhang färgat det offentliga samtalet den gångna veckan och format sig till en utvärdering av två olika reaktionsmönster inför en spektakulär våldshändelse. När minnesbilderna från det tio år gamla terrorattentatet mot World Trade Center och Pentagon, återuppväcktes, fanns ännu bilderna från Utöya kvar på näthinnan. Två attentat planerade under lång tid och framvuxna ur en groteskt snedvriden världsbild, den ena muslimsk och den andra kristen, men båda med en polariserad verklighet där skiljelinjen mellan ett ”vi” och ett ”dom” skapade en fiende som frånkändes mänskliga rättigheter.

Kort tid efter attentaten mot USA framträdde president Bush och förklarade krig mot terrorismen. Den ansvarige skulle fångas in, död eller levande, och hans anhängare skulle jagas ut ur sina grottor. Den militära stormakten släppte loss sin oerhörda potential av vapen för att sprida lidande och död. Afghanistan och Irak ockuperades av trupper medan bombflyget visade sin kapacitet att slå sönder en infrastruktur och hota en civilisation. I det amerikanska folket inpräntades fiendebilden som rättfärdigade både krigets monstruösa handlingar och tortyr, som åter legitimerades som förhörsmetod.

I motsats till detta maktspråk för hämnd och hat profilerade sig Jens Stoltenberg med sin uppmaning till fördjupad demokrati, försvar för en rättvis och rättssäker domstolsprocess mot den ansvarige och med talet om att behålla viljan till sammanhållning. I hans tal fanns tilltron till kärlek som en läkande process för både de direkt berörda i sorgebearbetningen och för en sargad nation. Man kunde nästan höra Paulus ord genom det förtätade sorgearbetet; ”Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.”

Efter tio år sprider ännu USAs anfallskrig död och förödelse medan den amerikanska skulden räknat i dollar skapar konvulsioner i hela västvärlden. En möjlighet till fred och försoning har slagits sönder av hämndens strategi. I Norge pågår en valrörelse präglad av sammanhållning och försonlighet, ett steg på väg mot en bearbetning av de djupa rötter av hat som blottlagts.

Bön
Herre, du som verkar i det fördolda, hjälp oss att finna handlingsmönster i samklang med din vilja också när hämnd och vedergällning vill dominera över våra reaktioner.

Amen

Det här inlägget postades i Bibelmeditation. Bokmärk permalänken.