Veckans bibelmeditation vecka 36 2013”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.” Matt 11: 28-30.

Veckans reflex

I den judiska tradition som Jesus levde var ordet ”ok” ett uttryck för tro, världsbild, det som hjälper oss att leva och se hur världen hänger samman. Det är utifrån vår bild av hur världen är som vi formar våra liv. Så länge vi tycker att den verkar trovärdig är det ingen som ifrågasätter det sätt på vilket vi lever. Jesus talade om sitt ok, sin världsbild, som ett bättre alternativ för dem som var tyngda av bördor. Han hade just talat med lärjungarna om att inte skaffa sig guld eller silver eller koppar att ha i bältet. Hans världsbild byggde på något annat än rikedom, en tillit till något som han talade om som Guds rike. Han tyckte inte att den världsbild som var hans samtida världsbild var trovärdig. Han ifrågasatte den rådande världsbilden och erbjöd en annan. Ta på er mitt ok och lär av mig.

Vi lever i en samtid som delvis har slutat fungera. Vi hade byggt vår tillit på pengar. Pengar är det medium som gör vår värld begriplig. Pengar har inget eget värde men vi litar på att det går att lösa in dem mot bostäder, bilar och nyttigheter. Fiktionen om pengars värde fungerar så länge vi tror på den. När vi slutar tro på den blir pengarna bara värdelös makulatur, meningslösa siffror. Detta har hänt nu och då, som i mellankrigstidens Tyskland eller i vår tids finanskris när investeringsbanken Lehman Brothers gick omkull och i sitt fall drog med sig hela den globala konjunkturen.

Den rika världens fiktion bröt samman i finanskrisen 2008. Det var en världsbild där globaliseringen hade skapat ett nytt överflöd och det blev möjligt att leva på värdestegringen av hus och bostäder. Man kunde låna till lyxbilar och långresor så länge fiktionen med lånade pengar fungerade. Men lika förförisk som fiktionen är när den fungerar, lika grym är den när den bryter ihop. I finanskraschens spår förlorade människor både jobb och hem. Välfärden krackelerade och de flesta av oss förvandlades från sparare till skuldsatta. Den som vill ha en studentlya får låna en eller ett par miljoner, pengar som måste lånas och sedan bestämmer över hur livet ska levas.

Den värld vi skapat ger oss ett tungt ok att bära. Människorna blir allt mindre värda och konflikterna omkring de penningskapande energikällorna blir allt mer laddade med hot och vapenskrammel. Välfärdssamhället bryts långsamt ned och pengarna räcker inte längre till omsorg. Pengarna har fört oss in i en värld där vi blivit varandras fiender.

Därför måste vi söka ett annat sätt att utforma vårt förhållande till varandra, och finna andra sätt att se hur världen hänger samman. En världsbild som inte domineras av pengarnas makt.

Det finns andra sätt att utforma ett samhälle, där musiken, konsten och kärleken värderas högre än fiktionen om pengarnas och lyxkonsumtionens tunga ok. Ett rike där den andre är viktigare än makten och där krigsförberedelser i form av krigsindustri och vapenlager ersätts av fredsskapande verksamhet. Ett ok och en världsbild som skänker vila, ett sätt att leva tillsammans som är skonsamt. Ta på er mitt ok och lär av mig.

Bön
Herre vi har låtit fiktionen om pengar göra världen livsfarlig, hjälp oss att förändra vår världsbild så att vi finner frihetens och kärlekens milda ok.
Amen

 

  För Veckans bibelmeditation svarar Uppsala missionsförsamling
  genom pastor Arne Carlsson.

  Vinjetten är ett utsnitt ur Olof Hellströms fondrelief
  Att födas på nytt i Uppsala missionskyrka.

  Veckans bibelmeditation arkiveras regelbundet
  och finns att läsa HÄR.
   

 

Det här inlägget postades i Bibelmeditation. Bokmärk permalänken.