Veckans bibelmeditation vecka 3 2016

Relief

”Gud kan vittna om att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet och min bön är att er kärlek ständigt skall växa och bli rik på insikt och urskillning, så att ni kan avgöra vad som är väsentligt… Fil. 1: 8-11

Veckans reflex:

Att avgöra vad som är väsentligt blir allt svårare i strömmen av information som vi möter i vår tids mediesamhälle. I den strategiska medielogiken har det blivit allt vanligare att inrikta sig på att misstänkliggöra motståndaren istället för att övertyga opinionen med sakargument. Den största framgången är när man får en motståndare att framstå som en moraliskt tvivelaktig person. Att koppla samman en motståndare med ett tvivelaktigt sammanhang,  ”guilt by association”, blir viktigare än att diskutera politiska sakfrågor.

Misstroendets logik används också av hatets kolportörer för att utmåla folkgrupper och asylsökande som farliga eller misshagliga. De som sträcker ut händerna till samarbete eller trevar i fickorna efter en sedel att lägga i Romernas muggar drabbas ofta av samma förakt som riktas mot dem som är i underläge. I den politiska debatten hör man allt oftare krav på ”resoluta ingripanden,” effektivare gränskontroller och förbud mot ”tiggeri”.

När kyrkan är som bäst, och i dagens debattklimat är den ofta det, är den ett motgift mot den nedbrytande egoism som rasism och främlingshat utgör. Det långsiktiga och gemenskapsbyggande diakonala arbetet som många församlingar utför är ett kraftigt motgift mot ”försurningen” i samhällsklimatet. Att vara ett motgift eller ett salt i en av främlingshat och misstro nedkyld värld kräver en inre tro som bär. En ”vintertro” som bär Kristi Jesu ömhet genom frusna tidsepoker  och låter kärleken överleva under det fascistiska människoföraktets hårda skare.

I vinterkylan samlas andningsluften varm och het emellan mun och halsduk. Vi rustar oss mot kölden för att undgå att skada vår känsliga hud. Så behöver vår ”vintertro” också skyddas mot känslomässiga blockeringar på grund av misstrons köldskador. Påfrestningarna på samhällets  bistånd till asylsökande har inte upphört med nya gränskontroller. Vi vet att behovet av skydd för många människor inte avtar utan växer. Vi behöver mer än någonsin en kärlek uppburen av kunskap och insikt.  ”min bön är att er kärlek ständigt skall växa och bli rik på insikt och urskillning…”

Till insikten hör kunskapen om många människors behov av skydd. Att klimatförändringarna i mellanöstern kanske är ett större säkerhetshot än terrorismen kan ge oss anledning att förbereda oss för mycket stora insatser. Om de klimatförändringar vi har i dag fortsätter så kommer det i mellanöstern att vara 55-60 grader om 40 år och redan i somras dog hundratals personer under värmebölja med 45 – 50 grader. I Iran skulle uppskattningsvis 40 miljoner människor bli utan färskvatten inom 10-15 år om klimatet blir varmare.

Att avgöra vad som är väsentligt blir allt svårare men att vi har stora utmaningar framför oss är ofrånkomligt. Istället för att drabbas av misstro behöver vi utrusta oss med ”Kristi Jesu ömhet” som med insikt och urskillning kan hjälpa oss att planera för kärlekens handlingar.

Bön: Gud uppfyll våra hjärtan med kärlekens ömhet så att vi med insikt och urskillning kan bli dina tjänare i en svår tid. Amen

 

Det här inlägget postades i Bibelmeditation. Bokmärk permalänken.