Veckans bibelmeditation vecka 33 2012Nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen men som lagen och profeterna har vittnat om – en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus, för alla dem som tror. ”
Rom 3:21-28

Veckans reflex

Hyckleri framkallar allmänhetens fördömande och är grogrund för mediadrev vare sig det gäller restaurangnotor eller sexuella övertramp. Hyckleri handlar om att vilseleda andra med avseende på ens egentliga motiv eller moraliska principer. Att vi som flockas runt mediadrevet och våra flitiga aktörer som släpar fram de skyldiga till schavotten kan vara sykofanter, som för egen vinnings skull sätter rubrikerna på andras felsteg, är inget vi betänker. Inte heller vill vi se att det finns ett viss mått av hyckleri i dagens offentliga debatt där alla egennyttiga förslag måste framställas som om de rörde allmänintresset.

Mediadrevet förlitar sig på att allmänheten känner till både de skrivna och de oskrivna lagarna, väl medvetna om att domen är lika definitiv oavsett vilka lagar som överskrids. Om det finns lagbrott mot skrivna och oskrivna lagar så finns det också skrivna och oskrivna lagar. Våra domar över hyckleriet gör oss inte rättfärdiga men skvallrar om att vi är medvetna om lagens krav och i fruktan för domarna söker rättfärdiggöra våra handlingar genom motiv som rimmar med lagen.

Nu talar evangelierna om en rättfärdighet som inte beror av lagen men som lagen och profeterna har vittnat om. Det betyder inte att all lag förklaras ogiltig men att drivkraften blir en annan än rädsla för domen och att lagens innehåll inte blir statisk. På samma sätt som Guds skapelseverk inte skedde ”i början” utan pågår ännu alltjämt, så är ”lagen” inte en gång för alla given utan en rörlig storhet under ständig omprövning.

Guds skapande lag fullkomnas i kärleken till den andre och har sin rot i den kärlek som avslöjas i Jesu liv. Det är en kärlek som drabbar oss med upprättelse och ger oss frihet att handla i solidaritet med dem som behöver oss. Denna skapande kärlek är verksam långt bortom lagens krav och domar. Den förverkligas när den skottskadade tonårspojken i krigets Syrien bärs bort till säkerhet av en bror som riskerar sitt liv i spontan osjälvisk kärlek, när jordbävningsdrabbade i El Salvadors fattigaste områden hjälper varandra att överleva eller när mödrarna i Gaza tröstar sina barn under oförutsägbara bombraider. Denna spontana kärlek bland de mest utsatta kan ge oss en aning om vad lagens fullbordan är. Denna kärlek är inte hycklande och självisk, den är nåd. En nåd född i kärlek. De spontana, suveräna livsyttringarna, dessa som bemäktigar sig människan utan hennes beslut, barmhärtigheten, kärleken, tilliten som förnimmer den andres sorg som vore det hens egen. Dessa livsyttringar kan hjälpa oss att ana den rättfärdighet som inte beror av lagen men som lagen och profeterna har vittnat om.

Bön
Gud, du alla människors Gud, låt mina vardagshandlingar vara ett stöd för någon. Du som ser och känner det nätverk av osynlig gemenskap som sluter oss samman, modlösa och tappra, trötta och starka, älskade och oönskade, lär oss ta emot varandras kärlek som tecken på det hopp som du skapat i världen.
Amen

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.