Veckans bibelmeditation vecka 14 2016

 
”Jag är den gode herden, och jagkänner mina får, och de känner mig, liksom Fadern känner mig, och jag känner Fadern” . Joh. 10 11-16

Veckans reflex:

Dessa ord av Jesus är de mest kontroversiella han har yttrat. De handlar om ledarskap. I modern framgångsteori läggs huvudvikten vid ledarskapet. Chefer, påläggskalvar och styrelseledamöter flockas i täta rader på konferensanläggningar och i hörsalar för att lära sig vad ledarskap är. Politiska ledare klarar sig sällan mer än något år i hetluften om de inte får råd och stöd av managementkonsulter och PR-rådgivare.

Både privat företagsamhet och offentlig verksamhet har sedan mitten av 1980-talet invaderats av företagskonsulter som inte gör skillnad på dessa båda verksamhetsområden. Styrnings- och ledarskapsmetoder tillämpas lika inom alla verksamhetsområden och anpassas till marknadslösningar.

Samhällsfunktioner som inspirerats av det kristna barmhärtighetsidealet anpassas numera till effektiviteten på en marknad och bedöms utifrån transaktionskostnadernas storlek. Brukare och patienter blir kunder som konsumerar tjänster. Besparing bli ett viktigare ord än omsorg, målstyrning och ansvarsutkrävande blir viktigare än empati och medkänsla. Verksamhetsresultat bedöms med hjälp av ekonomiska termer i en hierarkisk samhällsmodell.

Transparens eller genomsynlighet kännetecknar det Jesus talar om när han säger ”jag känner mina får, och de känna mig”. Genomsynlighet präglar det som den gör som inte har något att dölja. Då behöver man inte ta hjälp av något advokatkontor i Panama eller registrera några brevlådeföretag i Dubai för att dölja sin förmögenhet och man behöver inte konsultera några kriskonsulter när Uppdrag Granskning knackar på dörren.

Men genomsynlighet är också ett uttryck för tillit om man betraktar ledarskapet från andra hållet. Vem kan man lita på? Bristen på tillit är en av de viktigaste drivkrafterna när människor väljer extrema rörelser oavsett om de är religiösa eller politiska. Bristen på transparent ledarskap göder också konspirationsteorier och utanförskap.

Jesus ledarskapsideal är inte utformat för att passa styrelseproffs eller lura undersökande journalister. Hans ledarskap är utformat ur ett underifrånperspektiv. För att tillämpa Jesus egen metafor så är det anpassat för att fåren ska veta vem de kan lita på. Detta formulerade Hoola Bandoola Band på 1970-talet med några tidlösa textrader:

”…och nu när sömntabletterna har slutat hjälpa
och när vår präst från konfirmationen
står och pekar i det blå
och ingen fattar om han visar vägen
eller känner vilket håll vinden blåser på,
då kommer Halta Lotta hem till mej
med rösten fylld av gråt
och snyftar, vem i hela världen kan man lita på?”

När ledarna låter PR-konsulterna utforma hur de ska framstå och ”matar oss med resterna av visionerna” och ”när dom som skulle säga sanningen, har börjat ta tillbaka det dom just har sagt” då kan man tillsammans med ”Halta Lotta med rösten fylld av gråt” ”skrika vem i hela världen kan man lita på?”

Av frukten känner man trädet, innan man accepterar ett ledarskap eller en rörelse finns det anledning att se på frukterna. Vad är orsakerna till krigen, flyktingarna och klimatförändringarna, vad är orsaken till ökande inkomstklyftor och fattigdom? Vem i hela världen kan man lita på?

Bön: Tack Gud för att du genom Jesus visar oss en ledare som vi kan lita på. Lär oss att känna igen den gode herden bland dem som utger sig för att vara ledare. Amen.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.