Veckans bibelmeditation vecka 49 2012Jesus lät dem höra en annan liknelse:”Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna.” Han använde också en annan liknelse: ”Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl; till slut blir alltsammans syrat.” Allt detta sade Jesus till folket i liknelser, och han talade enbart i liknelser till dem.
Matt 13:31-34.

Veckans reflex

Himmelriket är inte en plats, inte ett andligt tillstånd. Ett senapskorn och en surdeg är materia och liv. När Gunnar Ekelöf skriver från ett avlägset land är det ett land av okänd materia och liv som man når ”genom att lämna sig efter sig efter sig”. Med himmelriket är det som när en man finner en dyrbar pärla, då går han och säljer allt han äger och köper den.

”Jag skriver till dig från ett avlägset land
Det har ingen färg
det har inga bilder att ge dig
det ger dig inte en tanke att tänka
Det är ett avlägset land
Hur kommer man dit?
Endast genom att följa dit
men inte med tankar och föreställningar
och att förfölja är fåfängt
förställning är fåfäng:
Genom att verkligen följa
med vad man har verkligt
kommer man dit
Genom att lämna sig efter sig efter sig
mil efter mil efter mil
Genom att lämna sig efter sig efter sig
kommer man dit.”
(Gunnar Ekelöf i Opus Incertum)

… förställning är fåfäng: Genom att verkligen följa kommer man dit. Himmelriket öppnar sig i självutgivande kärlek, på samma sätt som senapskornet visar sin kraft i mötet med jorden och surdegen visar sin kraft genom att förenas med tre mått mjöl. Människans historia är den mest omfattande scenen för Himmelrikets närvaro. Frågorna om himmelriket får sin mening enbart i den historia som Gud delar med människan. Gud blir verklig i människans liv genom skapande närvaro och liv. ”Genom att verkligen följa med vad man har verkligt kommer man dit”. Människan lever sitt liv i historien radikalt öppen för framtiden. Det är inte ett rike som kan beskrivas med ord, det har inga bilder att ge dig, det har inte förutbestämndhetens fasta form, men den har den öppenhet som utmärker den sanna möjligheten. Möjlighet är det som kan inträffa, inte det som måste inträffa. I ditt liv öppnar sig himmelriket som en möjlighet.

I den brytningstid vi lever kan de system som styr vår ekonomi verka orubbliga. Dövörat som det globala ledarskapet har stängt för att slippa höra världsbankens katastrofvarningar om klimathotet kan verka cementerat. Orubbligt och cementerat verkar vårt öde i historiens flöde. Den enskilda individen verkar ha mist sitt rörelseutrymme i jämförelse med det historiska förlopp vi är indragna i.

Det är denna slutna värld Jesus bryter upp med sitt tal om himmelriket som ett senapskorn. Lika omöjligt att föreställa sig som att detta korn kan bli ett jättelikt träd där himlens fåglar bygger bo, och ändå just detta. Det är inte ett imperiebygge, som Romarriket eller något av våra imperialistiska militärmakters vacklande fasader, utan ett rike som har sin kraft inifrån det liv som skapar historien. Imperiebyggen har vacklat förr. Dessa byggen kommer alltid att ha sin begränsade livsperiod, som en kompost, när den förmultnat finns livet där igen. Himmelriket är inte längre ett avlägset land, himmelriket är nära.

Bön

O Herre, lär oss att utforska historiens hemligheter, cellernas valv och himmelrikets närvaro så att världen blir allt mer genomskinlig och vi kommer allt närmare dig. Förlåt oss vårt imperiebyggande, all vår militära galenskap och vår ödeläggelse av planeten. Låt ditt rike komma och omslut jordens nio miljarder människor med din rättvisa och låt ditt ansikte, som alltjämt ligger i skugga, lysa över oss alla.
Amen.

 

Det här inlägget postades i Bibelmeditation. Bokmärk permalänken.