Veckans bibelmeditation vecka 49

 

 

”Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden skall hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån…
… Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära…” Luk 21:25-36
Veckans reflex

I min trädgård har jag inga fikonträd men jag har några av alla de andra träden som knoppas när vårsolen börjar värma. Det är en fin liknelse som Jesus gör. Den kan hjälpa oss att ana Guds rike mitt i det liv som vi är en del av. Guds rike är nära när träden knoppas och tecken visar sig i den kosmologiska rymden av okänd materia. Även när vår rådlöshet inför vågornas dån blir uppenbar är Guds rike nära.

Tidsperspektivet har ofta lyfts fram av predikanter och bibeluttolkare som det väsentliga i den här texten: Tiden är knapp, gör bättring, snart kommer domens dag. Guds rike och domens dag blir synonyma begrepp. Då placeras texterna i den tidsaxel som är typisk för vår teknologiska världsbild, och slutet beskrivs som mycket nära.  För att undvika detta hot uppmanas vi att underkasta oss predikantens världsbild och auktoritet. Detta sätt att tolka bibeltexten är så långt bort från Guds rikes frihet man kan komma – det är inte tiden utan Guds rike som är det väsentliga i texten.

Jesus låter de kosmiska bilderna, tillsammans med naturens liv, förenas i orden om Guds rike och då blir den kosmiska kontexten och fikonträdets knoppar sekundära fenomen. Också tidsfrågan blir mindre viktig. Guds rike har sin egen realitet och är nära i varje tid. Denna verklighet är närvarande i hela den materiella världen. Guds rike är det ”himlavalv” människan kan trygga sig till också när de kosmiska dimensionerna vidgas.

Talet om fikonträdets knoppar, vågornas dån och kosmiska förändringar är tecken på en närhet som inte behöver extatiska upplevelser för att bekräftas. Du behöver inte heller förändra din sociala roll och framstå som mer ”helig” än de andra för att demonstrera din närhet till detta rike. Det är den moderna individualismen som intresserar sig för masken eller den spelade rollen snarare än för det som är Guds rike.

Guds rike är nära och ditt liv är en gåva som du förvaltar i din vardag, så som fikonträdet uppfyller sin mening när det knoppas. När Jesus hänvisar till den här världens materia som ”tecken” avvisar han alla föreställningar om en ”mystisk” alternativ värld som vi kan kontrollera genom magi och ritualer. Det räcker att se de tecken på livets mening som finns i den materia vi lever. Magins värld distraherar oss och döljer den mening vi kan se i vårt liv.

Tron på Guds rike är ingen kuliss, men den för oss närmare vårt eget livs begär efter mening och sammanhang. Där mitt i materiens hemlighetsfulla utsträckning och i mötet med den andre kan vi finna Guds rike.

Bön:

Tillkomme ditt rike! Amen.

 

 

Det här inlägget postades i Bibelmeditation. Bokmärk permalänken.