Veckans bibelmeditation vecka 12 2014

…Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.” Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son”.Luk 1: 26-39

Veckans reflex

En vän till mig kommenterade den här texten med att påpeka att Gud nog hade betraktats som kriminell om den nya samtyckeslagstiftningen hade funnits när Maria benådades med graviditet. Vi roades några ögonblick över en gammal texts obekväma närvaro i en ny tid. Men med lite eftertanke påminde denna konfrontation mellan skilda kontexter om vår historia där det varit manens privilegium att fastställa kvinnans värde.

I Johannes och Markus evangelium finns inget tal om hur Maria blev havande. I Lukas berättas att en ängel kom till Maria. Berättelsen liknar den som finns i Koranen men är där mer utbroderad. Något tydligt svar på frågan hur jungfrun ska kunna bli havande ges inte. Lukas undviker att besvara frågan ”hur det ska gå till” genom att hänvisa till Guds ande, alltså Guds skapande kraft.

Läran om jungfrufödelse kom först under 600-talet att bli offentlig kyrkolära. I den samtida grekisk-romerska kulturen finns parallella berättelser om stora mäns övernaturliga födelse, även om Buddha berättas det att han kom till på ett övernaturligt sätt. Jag undrar om inte kyrkans syn på sexualitet och kvinnlig kroppslighet hade sett annorlunda ut om inte männens blickar hade förvandlat Marias graviditet till en andlig händelse?

Vad männens ögon gjorde med Maria från Magdala, en annan kvinna i Jesu närhet, har kanske förkrympt hela kyrkohistorien. Hon var en lärjunge som följde Jesus till hans död. Mycket talar för att hon blev en ledare och en auktoritet för flera som var övertygade om att hennes anspråk på att ha sett och mött Jesus igen efter korsfästelsen var riktiga. Hennes berättelse skildrar mötet med Jesus som ett möte med en levande, om än i en ”vision”. Hennes berättelse ifrågasattes av Petrus och Andreas för att hon var kvinna och för att det var orimligt att kvinnor skulle undervisa män.

I antikens könsförståelse var ”kvinnlighet” förknippad med det kroppsliga, det jordiska, det ofullkomliga, det man måste frigöra sig från för att nå himmelriket. ”Manlighet” förknippades i antikens könsförståelser med det andliga, förnuftiga, fullkomliga. Bibeln berättar inte bara om Jesus och vad han talade om, utan bibeln bär också med sig sin samtids värderingar. Att frysa dessa värderingar som villkor för en sann tro är att förvandla mannens blickar till Guds.

Om mannens ögon inte hade förkastat Maria Magdalenas erfarenheter, ledarskap och evangelium kanske vår bild av Jesus och kvinnan i historien hade sett annorlunda ut. Och hur hade bilden av Jesus varit om inte de manliga ögonen hade förvandlat Marias graviditet till en jungfrufödelse. Att befria bibeln från de kulturella begränsningar som mannens ögon försett den med är att låta vårsolen väcka det till liv som hösten skövlat.

Bön

Herre förlåt oss att vi med våra begränsande blickar har hindrat kvinnan att leva i din frihet.
Amen.

 

Det här inlägget postades i Bibelmeditation. Bokmärk permalänken.