Veckans bibelmeditation vecka 10


”Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.
Luk 11:14-26

Reflektion
”You are either with us or with the terrorists”orden är George W Bush, hans ord klingar med ett omisskännligt eko ur de välkända Jesusorden ur Lukasevangeliet i samband med hanteringen av vad man på den tiden kallade demoner. När G W Bush, väl förankrad i nyliberala ekonomiska tankemodeller, oljeintressen och neokonservativa militära maktpositioner beslöt att, oberoende av vad världen i övrigt ansåg, inleda krig i såväl Afghanistan som Irak, och därefter avkräva världen lojalitet, tog han sin utgångspunkt i primitiva tankemodeller om ondskans axelmakter och demoner.

Med en rysning av igenkännande från Anders Breving Breiviks manifest kan man höra hur världen polariseras i onda och goda. Vi är de utvalda i motsats till de andra, en stridslysten vilja att fördöma och urskilja ”ondskans axelmakter” och de ”onda” för att befria världen från dem som inte hör till oss. Tolerans och pluralism ersätts av fördomar och primitiva förenklingar. Föreställningar om att människor kan kategoriseras endast utifrån religion eller kultur skapar mängder av potentiella konflikter.

Det är med ödets ironi som Bush omskriver ett uttryck av Jesus som har precis den motsatta avsikten. Jesus ord ska tolkas i ljuset av en text i Markusevangeliet där samma tanke som i Lukasevangeliets text formuleras i orden ”Den som inte är emot oss, han är för oss” Med andra ord är det viktiga att göra gott och att respekteras oberoende vilken grupp man än tillhör. Jesus hade ett inkluderande perspektiv medan Bush och högerextremismen har ett exkluderande förhållningssätt.

Det är många som vill ta in Gud i sin egen image och göra honom till tjänare av egna intressen. Bilden av Gud kan förvrängas. Tragiskt nog finns det de som ger sitt liv för denna förvrängda Gud. Men ingen kan äga Gud. Gud ser inte på oss som exklusivt utvalda, tillhöriga en eller annan religiös eller nationell identitet, som agnostiker eller ateister. Den Gud som Jesus talar om ser på oss i första hand som människor, som lider och är hoppfulla, ofta förtryckta, ibland som aktiva befriare när vi räddar och livnär dem som svälter och törstar.

Med många identiteter i ett mångfaldigt pluralistiskt samhälle är vi kallade att vara människa bland människor. Det är varken religion eller ideologi, nationalitet eller utvaldhet som ger oss den särställning i skapelsen som vi kallar människa. Den inre värld, där sinnet klyvs i en begränsande horisont, kan vi lämna bakom oss och istället söka efter en global rättvisa som Kristi efterföljare.

Bön

Herre hjälp oss att bli samlande människor, som helar förskingringen och söker en samhörighet på djupet av alla våra identiteter där vi möter din kärlek.

Amen

 

Det här inlägget postades i Bibelmeditation. Bokmärk permalänken.