Veckans bibelmeditation vecka 39 2015

Relief

” … Ni kan inte tjäna både Gud och Mammon.”

Matt. 6: 19-24

Veckans reflex:

Jesus hade inte läst Marx. Det kan knappast ha varit en marxistisk kritik av den politiska ekonomin om pengars och varors fetischistiska egenskaper som han predikade. Däremot är det inte osannolikt att Marx hämtat inspiration för sin kritik av ekonomiska relationer mellan människor i just Jesus bergspredikan.

En definition på närsynthet kan vara att man har svårt att se på nära håll. Det kan även gälla hur vi ser på de ekonomiska förhållandena i vår egen verklighet. I vårt samhälle är pengarna och det vi kallare kapitalackumulation en bärande och styrande del av alla våra relationer. De genomsyrar hela det globala samhällsbygget vilket gör det svårt att se vilken roll de spelar och hur våra relationer präglas av pengarnas betydelse. Det är svårt att se när pengar och ekonomisk tillväxt blir fetischer och tillskrivs magiska krafter och egenskaper.  Har inte Mammon blivit just en sådan fetisch, en amulett som ska skydda sina ägare från kommande hot och samtidigt dölja det verkliga hotet?

Retoriken om global hållbarhet genom tekniska framsteg och ekonomisk tillväxt döljer de orättvisa strukturer som varit förutsättningen för dessa framgångar. Vårt välstånd har i stor utsträckning varit en fråga om att förskjuta arbets- och miljöbelastning till fattigare människor och länder.  Tekniska framgångar och ekonomisk tillväxt har genom ojämnt utbyte varit knutna till den andres förluster.

Ett vidgat globalt perspektiv ger oss anledning att granska vår övertro på teknik och ekonomisk tillväxt som lösningar på vår tids stora utmaningar. Vi behöver ifrågasätta de magiska föreställningar vi har om den inneboende kraften i kapitalismens möjligheter? Våra framgångar har snarare varit fråga om globala skillnader i priser på arbete och naturresurser.

De konsumtionsnivåer – inte minst av fossila bränslen – som vi i genomsnitt upprätthåller är varken fysiskt möjliga att uppnå för jordens sju milliarder människor eller försvarbara ur ett globalt hållbarhets- och klimatperspektiv. Vår tillväxt är möjlig att genomföra endast så länge de inhemska exportindustrierna omlokaliseras till länder med lägre löner och skatter eller så länge som välfärd och konsumtion kan finansieras genom krediter.

Samla inte skatter här på jorden, bygg inte ett samhälle med kapitalackumulation som främsta drivkraft. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

Bön: Herre befria oss från den närsynthet som hindrar oss från att tjäna varandra i kärlek och öppna vår fantasi för att se nya vägar till en global hållbarhet.  Amen

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.