Veckans bibelmeditation vecka 9

… Jag kallas villolärare men säger sanningen, jag är misskänd men ändå erkänd, jag är nära döden men ändå lever jag, tuktad men inte till döds, plågad men alltid glad. Jag är fattig men gör många rika, jag har ingenting men äger allt.
2:a Kor 6: 1-10

Reflektion

När Paulus presenterar sig på det här sättet hänvisar han inte till en bestämd identitet utan till ett liv i kamp och kärlek. Där ryms en mängd identiteter. Här passerar också identiteter som andra tillskriver en person som ska förnedras; villolärare, pryglad fånge, upprorsmakare och vanärad med dåligt rykte. Det är som om Paulus vill spräcka hela denna moraliserande livssyn och blandar de omdömen som cirkulerar om honom med positivt och negativt stigmatiserande egenskaper för att sätta myror i huvudet på dem som fångats i en okritisk acceptans av konformistiskt beteende.

Att se på en människa eller en kyrka utifrån illusionen om en singulär identitet gör det lättare att stöta bort och legitimera utfrysning och stigmatisering av dem som bär andra värderingar än mina. Det är skillnad på en öppen och inkluderande identitet med många ansikten och en singulär uteslutande och fördömande identitet som används för att exkludera. Sekterismens och intoleransens vapen har alltid varit att stänga in människor i singulära identiteter, och utifrån dessa förfölja, hata och stöta bort dem som främmande element.

Paulus var revolutionär både i förhållande till den romerska ockupationsmakten och den judiska traditionen. Han ville uppmuntra ett förhållningssätt som sökte sanningen även om det smulade sönder gamla vanor och identiteter. Han försöker inte snäva in en smal profil av kristen identitet utan provocerar med den frihetens nåd som Guds inkarnation i världen öppnar.

Med uppriktig kärlek, sanningens ord och Guds kraft, bygger och organiserar han en motkraft mot försnävning och maktfullkomlighet. Tillsammans med Paulus kan vi vara Guds medhjälpare i en pågående händelse, en händelse där hoppet om en värld där alla ska äta sig mätta kan förverkligas. En frälsningens dag där genetiskt bestämd diskriminering och fördold eller öppen ojämlikhet ska avskaffas, förtrycket av kvinnor i sexistiska miljöer och en smygande miljökatastrof i skuggan av en avreglerad finansmarknad ska förhindras, en frälsningens dag där hoppet om en kärlek som inte dömer ut men omsluter alla skall förverkligas. ”Jag är fattig men gör många rika, jag har ingenting men äger allt”.

Bön

Herre du som betraktar oss utifrån den stora mångfalden av identiteter och erfarenheter som vi är bärare av, och är vårt livs rikedom, hjälp oss att aldrig förminska våra medmänniskor eller din kyrka till en av oss förminskad och exkluderande identitet. Låt våra ögon låna din blick när vi söker ögonkontakt med den andre.

Amen

Det här inlägget postades i Bibelmeditation. Bokmärk permalänken.