Veckans bibelmeditation vecka 8 2016

ReliefVecka 08, 2016

”…Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna…”

Ef. 6: 10-18.

Veckans reflex:

Ibland skulle jag vilja censurera bibeltexterna, i varje fall stryka en del texter ur det vi kallar den ”svenska evangelieboken”. Evangelieboken har en lång tradition bakom sig och speglar en historisk mångfald av tankar, uttryck och föreställningar. Men med tanke på att de kan upplevas förlegade borde de kanske kommenteras när de läses i högmässor och gudstjänster.

Även om vi inte kan identifiera oss med texternas innehåll, så har de sin plats i gudstjänsten för att hjälpa oss att se hur människors tro har förändrats under olika tidsepoker. Genom att vi håller hela detta kulturarv med bibliska texter levande visar de hur en fundamentalistisk tolkning av texterna kan leda till orimliga trosföreställningar. Vi får hjälp att se hur den samtida världsbilden alltid har påverkat religiösa föreställningar och förändrat trons innehåll.

Är inte Paulus text från Efesierbrevet just en sådan kvarleva från en tid med en annan världsbild än vår?  Det går alltid att psykologisera tolkningen av en text och säga att den beskriver en inre erfarenhet som vi nuförtiden talar om i andra termer. Men då bortser vi från hur texter av detta slag har använts för att förtrycka och skrämma människor ända in i vår tid. Att förstå hur bibeltexter, som i detta exempel, har använts för att förtrycka människor är lika viktigt som att förstå hur Paulus ”bildvärld” var påverkad av hans världsbild.

I år är det 500 år sedan Hieronymus Bosch dog, han som livfullt illustrerat helvetet, och nu högtidlighålls hans minne som konstnär och bildskapare. Det är åtskilliga bibelillustratörer och konstnärer som inspirerats av hans fantasifulla bilder. Kanske dessa bilder har präglat människors uppfattning av den kristna tron mer än själva bibeltexten. När kyrkan och överheten utnyttjade religionen för att förtrycka människor blev också detta myller av fantasifulla monster och ondsinta djävlar i ett brinnande helvete en skrämmande verklighet som kunde drabba oss.

Vi kanske har distans till Hieronymus Bosch bilder nuförtiden, men hans världsbild som delar upp världen i ”andligt” och ”materiellt” har vi svårare att frigöra oss från. Denna världsbild måste betraktas som en kvarleva från antikens Grekland som adopterats av kristendomen. Att fantisera om en parallell andlig värld där det sitter en Gud och en djävul som lurpassar på människorna är att återvända till en antik världsbild. Jesus är långt bort från en sådan parallell värld när han säger att Guds rike är ”nära” och liknar denna verklighet vid ett senapskorn som gror i jorden. Hans bilder är mer kompatibla med vår sammanhängande och komplexa världsbild än med antikens primitiva dualism.

Det är viktigt för oss att göra upp med denna parallella världsbild för att befria oss från den inre rädslans förklädnader. Den kristna tron handlar inte om magi där våra böner eller handlingar påverkar ondskans andemakter i himlarymderna. Vi behöver inte heller materialisera Gud med egna fantasifoster utan vi får acceptera att Gud är utanför vår kunskaps räckvidd men i omedelbar närhet  till oss när vi vänder vårt engagemang mot vår nästa.

Mörkrets värld bekämpar vi inte genom magi men genom upptäckten av att ingå i det stora sammanhang som är materien – vad du gör och tänker spelar roll.

På öarna i Oceanien växer människors rädsla för att havet ska karva sig in på land och sluka  samhällen, förstöra jordbruksmarken och låta saltet tränga in i grundvattnet. Runt om i världen tilltar extremvädren och haven försuras och töms på liv. Orsaken till förstörelse, ond bråd död och krig finns inte i en parallell värld i himlarymderna utan på nära håll. Klimatpåverkan, flyktingströmmar och mänskligt lidande är en påminnelse om hur världen hänger samman, det är mot varelser av kött och blod vi har att kämpa. ”Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd… och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred…”

Bön: Gud giv oss frimodighet och kärlek att bekämpa de makter som hotar människors liv och frihet. Amen.

 

Det här inlägget postades i Bibelmeditation. Bokmärk permalänken.