Veckans bibelmeditation vecka 5 2017

 

”Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl; till slut blir alltsammans syrat…” Matt 13: 31-34

Om man vill förstå vad det är att vara kristen kan man ta sin utgångspunkt i Jesus tal om Guds rike. Jesus predikade inte om sig själv och inte heller om Gud – han talade om Guds rike. Jesus talade om ett sätt att leva snarare än en teori om vem Gud är. Han talade om möjligheten att upprätthålla en relation till Gud snarare än en beskrivning av Gud. Denna relation förverkligas i mitt förhållande till den andre.

Vi frestas ibland tro att vi redan vet allt om Gud och kan applicera denna kunskap på Jesus liv istället för att gå in i en relation till min nästa som jag tror är vägen till Gud. Vi formulerar trosföreställningar och kriterier för sann tro istället för att bli Kristi efterföljare.

Himmelriket är som en surdeg, sa Jesus. Alla som någon kväll lagt en surdeg i några nävar mjöl och lite vatten vet hur denna blandning på morgonen har genomsyrats av surdegen och blivit en varm kropp som sväller över skålens kanter. En surdeg är ett stycke liv, en levande process där vi bara kan beskriva en liten del av det som sker i molekylernas och bakteriernas ännu okända värld. På samma sätt som en surdeg är en del av livets mysterium så är vi en del av det mysteriet där vi är kallade att leva genom att tjäna varandra i kärlek. Våra handlingar blir då en del av den okända värld som är framtidens mysterium.

Det är också i denna verklighet vi kan urskilja och ta avstånd från dem som utan vördnad för kunskap talar om ”alternativa sanningar” för att få makt över oss. Tro nu inte att detta är något nytt. Jesus kände väl till den totalitära propagandan som utestänger människor från det skapade livets mångfald för att i stället forma en tankevärld i enlighet med maktens doktriner. Det var därför han talade om sanningens ande, om en inre vägledning i den fria människans sökande. Ett samvete som inte låter sig nedtryckas av dem som dikterar ”en sanning” och ett enda sätt att leva. Ett alternativ till den blinda lydnad som kräver att vi bortser från vår egna och andras erfarenheter i den komplexa verkligheten.

Totalitära rörelser har alltid velat ta makten och omforma världen i enlighet med sina doktriner. Det har funnits både politiska och kristna organisationer som velat styra oss med hjälp av en förljugen men sammanhängande världsbild. Den kan kanske tillfälligt passa den mänskliga hjärnans behov bättre än den föränderliga och kaotiska värld som sanningen erbjuder oss men den förkväver friheten och allt nyskapande liv.

Kreationismen är i den kristna traditionen en sådan ”alternativ sanning” som gör det möjligt för anhängarna att gå in i en trygg och magisk värld. Den gör det möjligt att godta eller förkasta fakta för att harmonisera den yttre världen med den egna ideologin. En sådan ideologi fjärmar sina anhängare från den rationella och verklighetsbaserade världen. Tecken, mirakel och under inträffar enligt den inte bara i de kristnas vardagsliv utan också i historien, naturvetenskapen, medicinen och logiken. När ett sådant trossystem blir grunden för förståelsen av världen pressas all erfarenhet in i denna form och fakta behandlas som om de vore uppfattningar. Giltigheten av vetenskapliga kunskaper och nyhetsrapportering som avviker från ideologin förnekas och betraktas som desinformation.

Steget är inte långt från denna auktoritära värld till en politiskt auktoritär verklighet där bara ”en” sanning tillåts, där empiriska data blir irrelevanta och där klimatforskarnas varningar förnekas. Lögnerna, hur absurda de än är, blir oåtkomliga för kritik eftersom den rationella världen blir misskrediterad och till och med tystad. I motsats till denna kalla och auktoritära värld finns bilden av en surdeg. I en surdeg är livet en levande process och våra egna erfarenheter en del av en komplex verklighet som ständigt skapar ny kunskap, ett mysterium där vi med öppna sinnen kan tjäna varandra i kärlek.

Bön: Gud bevara vår frihet att fritt söka sanningen och låt ditt ljus avslöja alla livslögner. Amen.

Det här inlägget postades i Bibelmeditation. Bokmärk permalänken.