Veckans bibelmeditation vecka 5 2012Hör mina får! Så säger Herren Gud: Jag skall skipa rättvisa bland fåren, bland baggar och bockar. Är det inte nog att ni får gå i vall på de bästa betena, måste ni också trampa ner resten av betet? Är det inte nog att ni får dricka klart vatten, måste ni grumla det som är kvar med era klövar? Mina får tvingas beta vad ni har trampat ner och dricka vad ni har grumlat.

Så säger Herren Gud till fåren: Jag skall själv skipa rättvisa mellan de feta och de magra fåren. Ni knuffar de svaga med bog och länd, ni stångar dem tills ni har trängt bort och skingrat dem. Men jag skall rädda mina får, så att de aldrig blir till ett byte.
Hesekiel 34:17 – 22

Reflektion

Detta är en gammaltestamentlig text, skriven någon gång efter Jerusalems fall ca 586 år f.v.t. Ändå känns den på något besynnerligt sätt aktuell. Kanske det är för att de elementärt mänskliga värderingarna har sitt ursprung i den materiella verklighet vi talar om som skapelsen. Om denna skapelse handlar hela bibeln och den vill hjälpa oss att se en mening i detta liv, en mening som vi ibland kallar Guds vilja.

Om vi antar ett globalt perspektiv, och för in det vi vet om miljöförstörelsen i detta perspektiv, är det inte svårt att förstå vilka som tilltalas: ”Är det inte nog att ni får gå i vall på de bästa betena, måste ni också trampa ner resten av betet?” Det klimathot som drabbar Nordafrika med torka, svält, folkförflyttningar och kaos har sitt ursprung i de rikaste kulturernas livsstil och ekonomiska strukturer. De globala strukturernas effekter finns också att studera i miniformat mellan de rikaste klasserna och de fattigaste inom varje regional enhet. De grekiska mödrar som inte har mat till sina barn när de ska skicka iväg dem till skolan kan berätta hur detta fungerar.

”Är det inte nog att ni får dricka klart vatten, måste ni grumla det som är kvar med era klövar?”Klimatförändringarnas konsekvenser äventyrar människors överlevnadsmöjligheter genom brist på dricksvatten, minskad livsmedelsproduktion, ökade hälsorisker och begränsning av livsutrymmet genom markförsämring och översvämningar. Meteorologiska förändringar och glaciäravsmältning höjer havsnivån och saltvatten tränger in i de stora flodsystemen som görs obrukbara. Många av våra smutsiga industrier förläggs till länder med bristande miljötillsyn och förgiftar deras dricksvatten för att vi ska få tillgång till billiga varor.

Vi deltar i en gigantisk destruktion av världens överlevnadsmöjligheter. Om detta handlar bibelns berättelse och blir därmed politisk. Denna destruktion har eskalerat under den nya avreglerade ekonomiska finansmarknadsregimen. För den som lyssnar efter Guds vilja blir hela livet politiskt och fyllt av en helig mening, att samverka med den som vill skipa rättvisa mellan de feta och de magra, den som vill återupprätta mänsklig värdighet och frälsas till en gemenskap där inte ens döden skiljer oss åt.

Bön
Herre vi har länge njutit av det bästa världen kan erbjuda och länge har vi njutit av klara vattenkällor, förlåt oss vår vårdslösa framfart och de destruktiva strukturer vi byggt upp. Hjälp oss att målmedvetet och beslutsamt delta i den revolution som strävar efter en ny rättvis ordning i harmoni med din vilja.

Amen

 

Det här inlägget postades i Bibelmeditation. Bokmärk permalänken.