Veckans bibelmeditation vecka 44Sjung till Guds ära, lova hans namn, hylla honom som rider på molnen! Herren är hans namn, jubla inför honom, de faderlösas fader, änkornas försvarare, Gud i sin heliga boning. Gud ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka, men upprorsmännen får bo i öknen.
Psalm 68: 5-7

Reflektion

Vem är Gud? De faderlösas fader, änkornas försvarare, den som ger de fångna frihet och de ensamma ett hem. Så såg Gudsbilden ut hos psalmförfattaren till denna vackra gamla psalm.

Det finns skäl att tro att denna psalm skrevs åtminstone 700 år före vår tideräknings början. Det är länge sedan, om vi ser det ur vår samtids allt kortare tidsperspektiv som mäter i nyhetsflödets snabba aktualitetsperspektiv. Å andra sidan kan det se ut som en försvinnande kort period, mätt i tidsflödet av människosläktets historia med rituella lämningar efter någon slags religiöst sökande efter tillit som den kommer till uttryck i de 300 000 åriga grottmålningarna i Lascauxgrottorna. Långt senare i tidens flöde vid vår tidräknings början ska Guds bindning till lidandet på korset visa en ofrånkomlig del av Guds närvaro i världen. Där blir det tydligt att det inte är från en plats utanför historien som Gud handlar. Den som älskar någon som lider och delar den lidandes smärta måste själv lida. De faderlösas fader, änkornas försvarare, den som ger de fångna frihet och de ensamma ett hem finns där hos dem. Ska vi söka Gud ska vi söka honom där han själv säger att han är.

Om det är 300 000 år, eller 700 år före vår tideräknings början eller kanske just där vi fäster vår nollpunkt, omkring Jesu liv och död, så är Gud samma erfarenhet av tillit till en förändring och solidaritet med den som är utsatt och ensam. 2011, efter denna nollpunkt, ockuperas platsen utanför S:t Pauls katedral i London, och på 2100 andra platser, av människor som ser hur världens ekonomiska system öka klyftorna i världen och hur detta drabbar de fattigaste hårdast. De ser hur världens rikaste blir rikare och hur de finansiella marknaderna använder sin frihet till att exploatera både människor och miljö. Deras beslutsamma protest stöds av kristna, som inspirerade av hur Kristus drev ut exploaterande månglare och penningväxlare från tempelgården känner solidaritet med de utsatta och dem som protesterar. Kristendomen började som en protesterande gräsrotsrörelse och kan fortsätta som en ickevåldskamp för rättvisa i tron på Gud som de faderlösas fader, änkornas försvarare, den som ger de fångna friheter och de ensamma ett hem.

Bön
Herre berör oss med ropen från Syriens gator och fruktan i de arbetslösas ögon, lämna oss inte i fred. Låt oss inte tystna förrän rättvisa råder och lär oss tålmodigt skapa klarhet i vad som händer utan att plottra bort din sanning.

Amen

 

Det här inlägget postades i Bibelmeditation. Bokmärk permalänken.