Veckans bibelmeditation vecka 41Jesus sade: ”Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde i fest och glans var dag. Men en tiggare som hette Lasaros låg vid hans port full av sår och önskade att han fick äta sig mätt på resterna från den rike mannens bord. Hundarna kom till och med och slickade hans sår…
Luk 16:19-31

Reflektion

Ingen kan tvivla på den vrede som uppfyller Jesus när han berättar om den rike mannen och Lasaros. Meningen är naturligtvis inte att varna för ett dödsrike där de rika plågas och de fattiga njuter tröst och upprättelse. Jesus visste lika lite som vi om något av händelserna efter döden. Hans vrede riktar sig mot de orättvisor som i dag låter fattiga svälta ihjäl, med sina utarmade barn i armarna, i brist på mat och vatten medan hundarna slickar deras sår.

I den globala ordning som vi skapat ökar klyftorna mellan de mycket fattiga och de mycket rika. De allra rikaste av rika bildar en superklass med en växande makt, en makt som håller på att förpassa politiker och demokratins företrädare i en underordnad ställning med begränsade möjligheter att besluta över nationens tillgångar. Oräkneliga trådar knyter samman de rike männen; affärsförbindelser, placeringar, medlemskap i styrelser, samma universitet, exklusiva bostadsområden, terminaler för privata flygplan, sammanträden, restauranger, hotell och som ett nätverk binder en avreglerad finansmarknad samman denna härskande elit i en för den fattige Lasaros oåtkomlig värld.

När de rika ställs inför de orättvisa globala obalanserna och de orättvisor dessa obalanser skapar, mumlar de fram en destillerad version av 1980 talets ekonomiska recept: ”Låt marknaderna ta hand om saken. Visa tålamod.” De bekänner sig till idén om dropparna som sipprar ner ett kvartssekel efter det att uttrycket myntades. Detta trots att den teorin varken stöds av den ekonomiska forskningen eller några empiriska bevis. Inte ens smulorna från den rike mannens bord hittar ner till Lasaros. Medan ekonomerna mäter ojämlikheten, och ger den ett mätbart namn som de kallar Ginikoefficient, svälter människor ihjäl och västvärldens ekonomiska skuldkris bryter sönder civilisationens institutioner. För att ytterligare inskärpa den rådande ekonomiska ordningens brister rusar klimatförändringarna som en effekt av denna ordning in i en katastrofal självgenererande destruktion.

Någon ängel från en annan värld kommer inte att anlända för att rätta till den krackelerande ordning som vi skapat. Vi har Moses och profeterna och kan lyssna till dem. Guds vilja så som den gestaltas i Jesus berättelse är att vi skapar ett samhälle där den fattige står i centrum och där de som nu utarmas och svälter ska ha sin upprättelse. Det är bråttom att vända på den ordning som nu hotar en globaliserad värld med kaos och våld.

Bön
Herre hjälp oss att använda vår vrede i ett konstruktivt förändringsarbete, hjälp oss att vända krisen till en nyordning som återupprättar de som nu är fattiga och förtryckta.

Amen

 

Det här inlägget postades i Bibelmeditation. Bokmärk permalänken.