Veckans bibelmeditation vecka 34En sådan tillit till Gud har jag genom Kristus. Det är inte så att jag skulle förmå tänka ut något på egen hand, något som kommer från mig. Nej, min förmåga kommer från Gud. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstav utan är ande. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv.
2:a Kor 3:4-8

Veckans reflex
Det är inte någon slags fjäskig och inställsam falsk ödmjukhet som gör att Paulus försäkrar att han inte skulle förmå att tänka ut något på egen hand. Nej Paulus talar om ett faktum där inte han själv är subjektet utan skillnaden mellan två ”förbund”, två olika sätt att förhålla sig till livet.

Dessa två olika sätt att tänka om livet är fortfarande aktuella. Vi möter dem i vår vardag där vi räknar med att naturlagarna gör vår vardag förutsägbar. Bron som vi passerar över rasar inte ihop och flyget som vi utnyttjar störtar inte om vi aktsamt följer naturlagarnas föreskrifter. Det är lätt att tänka att allt liv är inordnat under sådana förutsägbara lagar och det har också varit utgångspunkten för många forskare inom t ex psykologi och ekonomi. Men mot denna lagbundna verklighet står en annan erfarenhet som säger att människor sällan är förutsägbara och ekonomisk teori verkar inte kunna förutsäga vad som sker. Vår vardag lär oss att det är skillnad mellan en naturlag, som är huggen i sten, och mänsklig förmåga att vara skapande i förhållande till varandra.

Den avgörande skillnaden mellan det ”gamla förbundet” och det ”nya förbundet” som Paulus talar om är skillnaden mellan en lag huggen i sten och en andens lag förankrad i din inre värld. En lagbunden, förutsägbar verklighet lever parallellt med en oförutsägbar verklighet där allt är möjligt. Det är skillnad att leva i en värld där allt lyder under en statisk och oföränderlig lagbundenhet eller att leva i frihet med en möjlighet att söka förverkliga ett liv i en expanderande kärlek. Ditt livs sanning finns inte i en given text eller i sträng lagobservans, men i en sökande kärlek i förhållande till den andre, ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.

Jag bävar inför en frihet där mina handlingar gör skillnad, där våra handlingar oåterkalleligen kan förändra verklighetens villkor för kommande generationer. Vi har kunskap om hur vår livsstil begränsar andra människors levnadsförhållanden och stakar ut en gräns för vårt släktes överlevnad genom att ständigt överskrida ett hållbart uttag av naturens gåvor för egen del. Genom krisernas mörker och makthavarnas dövhet har jag en sådan tillit till Gud genom Kristus att jag vågar hoppas på den frihet som ska lösgöra mängden till ett uppror mot ekonomiska och diktatoriska lagar som dödar. En frihet i anden som likt en väldig Pussy Riot kör iscensätter en uppkäftig lovsång och tillbedjan om förändring. En förändring där inte vi själva eller vårt välbefinnande är subjektet utan något som är större får styra våra beslut.

Bön
Med inspiration från Pussy Riot beder vi:

O Guds Ande, heliga Maria, driv bort Mammons furstar, driv dem bort från makten, driv dem ut ur våra liv, driv bort de svarta limousinernas furstar och giv oss frihet att följa dig. Amen

Amen

 

Det här inlägget postades i Bibelmeditation. Bokmärk permalänken.