Veckans bibelmeditation vecka 18Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: Välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp… Jeremia 29:11-14

Veckans reflex

Det är länge sedan profeten Jeremia levde, ca 2600 år sedan. Det var en svår tid med ockupation och fångenskap. För de flesta människor så är vår tid också en svår tid med krig och fattigdom, ockupation och dystra framtidsprognoser. Det är lite av ett trotsigt motstånd i Jeremias sätt att tolka Gud när han refererar hans vilja med orden ”Jag skall ge er en framtid och ett hopp…” Vågar vi ta emot ett sådant budskap trots den pågående militära upprustningen och vapenskramlet i vår närhet och med ett växande klimathot som ingen vill kännas vid.

”En framtid och ett hopp”,den politiker som kunde presentera ett program för detta skulle omedelbart vinna nästa val. Nu är det lite svårare än så när Gud talar, det är inte ett politiskt program som beslutats någonstans långt bakåt i tiden och nu bara väntar på sitt förverkligande. Vårt liv är inte förutsägbart och vår situation liknar mer en huvudperson i Camus litterära verk, än något förutsebart. En person som tycker sig leva i ett land utan nåd, beläget vid världens ände, där det inte finns någon plats för henne. En resa utan slut och utan vila, kommen ur intet och på väg mot intet.

Vår situation kan beskrivas som att försöka hitta en mening i det som inte har någon mening. När människans sökande vädjan möter världens oresonliga tystnad finns det då någon plats kvar för det heliga i den nutida, avsakraliserade tillvaron? En framtid och ett hopp talar inte om en uppenbarelse i det förflutna och inte heller om en händelse vid historiens slut. Människan lever här och nu, inte för något hinsides eller för något kommande, hennes handlingar och hennes lidande rättfärdigas inte av vad som skall inträffa vid historiens slut. Om detta slut vet vi inget.

En framtid och ett hopp handlar om ett förhållningssätt till vårt liv och våra erfarenheter. Livets mening öppnar sig för den som vågar lämna individualism, nationalism, ekonomism och andra cyniska och självtillräckliga ”–ismer” för att istället sluta tiga inför ett barns lidande eller inför de orättfärdiga klyftorna mellan fattiga och rika. Bekämpa lidandet i nuet och våga tro att någon lyssnar på vår vädjan. Gensvaret kommer inifrån ditt hjärta. ”När ni söker mig skall ni finna mig.” Det är Jeremias erfarenhet och det kan bli vår erfarenhet. En livsväg utan stora ord, ej förutbestämd av det förflutna men med en mötande nåd i ditt hjärta.

I trygghet och i dimma
på hemlig stege och av ingen funnen
– o sköna lyckostrimma!
förklädd och nattomspunnen
från huset som låg tyst var jag försvunnen.
(Johannes av korset) .

Bön
Giv oss modet att på okänd stege förenas med den kärlek som förenar oss med din mening.
Amen

 

Det här inlägget postades i Bibelmeditation. Bokmärk permalänken.