Veckans bibelmeditation vecka 17 2012


Jesus led utanför stadsporten för att med sitt blod rena folket. Låt oss då gå ut till honom utanför lägret och dela hans smälek. Ty här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som skall komma. Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Men glöm inte att göra gott och dela med er; sådana offer behagar Gud.
Hebreerbrevet 13:12-16

Reflektion

Jesus led utanför stadsporten, utanför lagen och traditionens heliga trygghet. Judarnas land och möjligheten att leva under lagen som ett folk var deras identitet. Paulus vidgar betydelsen av att vara det utvalda folket, Abrahams barn. Som Abrahams barn genom tron förenas vi med judar och muslimer till ett folk.

Vad som i sin första inkarnation var en distinkt etnisk grupp är nu ett samfund av fria troende som upphäver alla etniska uppdelningar. Vi är alla ett genom den kärlek som förenar oss och upphäver alla distinktioner i den existerande samhällskroppen. Det universum som gestaltas utanför stadsporten är inte längre ett universum där en mångfald av grupper önskar att finna sin egen röst och slå fast sin egen specifika identitet, utan ett universum där ett kämpande kollektiv byggs upp genom hänvisning till en villkorslös universalism.

Låt oss då gå ut till honom utanför lägret och dela hans smälek. Det byggs ännu murar, osynliga och synliga för att skydda våra nya och gamla identiteter eller förmenta etniska tillhörigheter. I Palestina bryter muren sönder det som kunde vara ett gemensamt land. I Bagdad byggdes murar för att söndra och härska. Runt de välbärgades bostäder byggs murar där tryggheten vilar i vakternas beredskap att skjuta. I det europeiska politiska landskapet byggs främlingsfientliga murar med en retorik vars eko rullar in i rättssalen där Breivik står åtalad. Alla dessa murar förminskar möjligheten att vara människa. Att bryta upp murarna och gå utanför privilegiernas, rädslans och hatets murar är att följa Kristus utanför lägret.

I våra samhällen byggs ekonomiska murar, lika omutbara som naturlagar, vilka skiljer människor från varandra och överskrider planetens gränser; utsläpp av växthusgaser, uttunning av ozonlagret, förlust av biologisk mångfald, försurning av haven, tillförsel av kväve och fosfor till land och hav, aerosoler i atmosfären och miljögifter. Ty här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som skall komma. Det globala ansvaret kräver en djupgående förändring där murarna står hindrande i vägen. Vi behöver inga murar vi behöver ett kämpande kollektiv som söker den stad som skall komma, en villkorslös universalism som inte glömmer att göra gott och dela med sig.

Bön

Herre låt vår lovsång bryta upp murarna och förena oss till ett folk. Ett folk som söker den stad där vi lämnar de brustna berättelserna bakom oss och formar nya meningsfulla försök i en ny värld där rättvisa råder och ingen glömmer att göra gott och dela med sig.

Amen

 

Det här inlägget postades i Bibelmeditation. Bokmärk permalänken.