Veckans bibelmeditation, vecka 15

Vecka 15,2011

”Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för hans gärningar inte skall avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bliva uppenbart att han gör vad Gud vill.”
Joh. 3:19-21.

Reflektion

Är det den bibliska texten vi vill förstå eller är det vår verklighet vi vill förstå med hjälp av den bibliska texten. Söker vi en teologisk sanning, en kunskap om vår komplexa värld som är andlig och står över alla förändringar och händelser i världen eller söker vi en historisk sanning på en nivå som handlar om praktik och lydnad. Är den sanning som Johannes talar om en sanning om vårt sätt att leva och bygga en värld?

Vi kan inte komma till sanningen enbart genom en abstrakt analys av innebörden i begreppet sanning. Det handlar inte om ett teoretiskt försanthållande som inte berör världens allt djupare konflikter. Den som handlar efter sanningen ska förstå vad Gud vill.

De stora explosionerna av krav på demokrati i arabvärlden rymmer en sanning som vi döljer. Under den ekonomiska krisen 2008 uppstod spontana hungerkravaller bland annat i Egypten. Kraven på demokrati är också en fråga om krav på bröd. Vi står inför en kris i världens livsmedelsförsörjning. Priserna stiger och oron bland de fattiga som redan nu saknar bröd ökar. Rika länder förser sig genom att köpa upp mark i fattiga länder, mark som delvis används för att odla grödor för etanoltillverkning. De klimatförändringar som står för dörren lindrar inte konflikten, det finns ingen rättvisa i klimatförändringarna. De rika kan anpassa sig, de fattiga faller offer. Bordet står allt oftare tomt för de fattiga, medan de rika fortfarande kan ösa ur fulla grytor.

Mycket görs för att misstänkliggöra och tysta budskapet från klimatpanelen, IPCC. Vi vill inte märka vad som håller på att ske, hur åkerjorden försaltas, förvandlas till öken och begravs under betong och asfalt medan sötvattnet förvandlas till en bristvara i stora områden bebodda av redan fattiga människor. Kunskapen och ljuset som skulle kunna leda oss till förändring av denna katastrof göms undan i kompromisser mellan världens makthavare. På de stora klimatkonferenserna kan inga stora program för att rädda livsmedelsförsörjningen formuleras. Och detta är domen, att när ljuset och kunskapen kom in i världen, då älskade människorna okunskapen och mörkret mer än ljuset, eftersom deras uppbyggda strukturer var onda. Men den som vill förändring, en helig Jihad, en helig strävan, efter en sann värld, han kommer till ljuset.

Bön
Giv oss i dag vårt dagliga bröd, och förlåt oss våra skulder.

Amen

 

Det här inlägget postades i Bibelmeditation. Bokmärk permalänken.