Veckans bibelmeditation vecka 1 2014Den övermodige Assyriske konungens tal: ”Detta gjorde jag av egen kraft, i min oändliga vishet. Jag flyttade folkens gränser och plundrade deras förråd, allsmäktig störtade jag härskare från tronen. Som man sträcker handen mot fågelboet, så sträckte jag mig efter folkens skatter…”
Jesaja 10:12-15

Veckans reflex

Profeten Jesaja citerar i denna text vad han hör en av världens mäktiga säga. Det är inte så olikt vad världens mäktiga säger också i dag. De skryter inte på samma sätt men de uppfattar sig själva som oändligt visa när de laborerar med folkens gränser och störtar misshagliga härskare från sina troner.

Gränslinjer ritas om, inte bara i Georgien och Irak utan där makten kräver nya gränser. Mohammad Mossadeq, Saddam Hussein och Muammar al Gaddafi störtas från sina troner och oljan rinner nu obehindrat från sina förråd till härskarnas pipelines, medan folken plågas av samma terror och fattigdom som tidigare. Som man sträcker handen mot fågelboet, så sträcker sig härskarnas finansherrar efter folkens skatter.

Profeten Jesaja dundrar över den mäktige Assyriske konungens härjningar och varnar honom för rättvisans vredesdom. Dagens profeter ropar lika högt för att väcka maktfullkomliga härskare ur deras förhävelse. Profetrösterna ropar också till demokratiernas mäktige, som likt forntida härskare ser till sitt eget folks kortsiktiga rikedomar hellre än till de förenade nationernas gemensamma intressen.

Profeterna ropar till oss om flyktingströmmar på grund av klimatförändringarna. Hunger, vattenproblem, krig och ökenspridning kommer att skapa ett tryck på gränserna till ”välståndsöarna” Västeuropa och Nordamerika.

Sudan och Somalia är de första exemplen på krigshärjade länder där man med säkerhet vet att klimatförändringar utgör en orsak till våld och inbördeskrig. När öknen breder ut sig gör boskapsskötarna anspråk på böndernas mark, eller tvärtom. Konfliktsituationen är katastrofal redan innan man nämner bristen på dricksvatten, förgiftningsfall på grund av avloppsvatten, och miljöförstöring genom den växande oljeindustrin. Det finns ett samband mellan klimathot och flyktingströmmar. Men Europa bygger nu en mur med hjälp av Frontex och USA bygger en mur mot México, murar som ska hindra asylsökande att komma innanför gränserna.

Vad betyder det att vi, istället för att tillsammans lösa hungerns och klimathotets verkningar, satsar på murar och vapentillverkning? Vad händer med oss innanför murarna och vad hände den gång nationalsocialismen gav dödandet en mening utifrån det högre syftet att hjälpa det rasrena samhället att uppnå världsherravälde. Vad hände 1994 i Rwanda när majoritetsbefolkningen ansåg det meningsfullt att inom loppet av tre månader döda 800 000 tutsier. Då var det människor som inte tvekade att döda andra människor när dessa andra utgjorde ett problem för dem. Vi är också människor och i Sverige lönar det sig bättre att tillverka vapen än verktyg och få protesterar mot murbygget.

Det är tid att göra upp med den vishet som den Assyriske konungen skröt om att ha, den rationalitet som bygger murar och hindrar flyktingbåtar att komma i land. Ett nytt år väntar oss där vi ska välja styrande i det Europeiska parlamentet och i det svenska. Ska vi finna någon bland de valbara som vill skipa rätt åt de fattiga?

Bön
Herre fyll oss med den vishet som ser världen genom flyktingarnas ögon.
Amen.

 

Det här inlägget postades i Bibelmeditation. Bokmärk permalänken.