Bibelmeditation vecka 5 2020

 

”…Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl; till slut blir alltsammans syrat…”Matt 13:31-33

 

 

Vad är himmelriket? Mer eller mindre omedvetet har nog himmelriket varit ett slags modell för våra politiska riken och ”Guds rike” har varit inspirationskälla för nationalstaten. Men nationalismens utopier hade inga teologiska källor utan var en frukt av 1800-talets filosofier. Från 1800-talets nationalism och rasism var steget inte långt till ”tredje rikets” ideologi. Av ”Guds rike” blev bara ”riket” kvar i denna onda brygd av samhällsteori.

Kanske Guds rike bättre kan förstås om det liknas vid begrepp inom konstsfärens trender, värderingar och riktningar. Dessa har genom olika uttryck försökt sammanfatta hur människor upplevde sin samtids händelser både andligt och materiellt. Begreppet ”modernism” var på flera sätt diffust men kunde ändå tolkas som en samhällelig transformationsprocess som i grunden förändrade världen under de senaste seklerna. I detta begrepp innefattades industrialisering, urbanisering och revolutionen av människans kommunikationsmedel. Även estetisk och konstnärlig reflektion ingick i begreppet. Modernismen var för många löftesrik men något gudsrike var det inte. När filmaren Guy Debord försökte sammanfatta modernismen beskrev han det som en kultur där skenet har upphöjts till sanning, ett ”skådespelssamhälle”. Skådespelet handlar om den överflödsekonomi som förfalskar hela samhället genom till exempel de pseudobehov som konsumtionen gav upphov till.

Guds rike” är, på samma sätt som konstsfärens olika beteckningar, en samlande beskrivning  för mänsklighetens gemensamma möjlighet, materiellt och andligt. Det är inte en statisk beskrivning av en organisation utan en inbjudan till medskapande av mänsklighetens villkor i den livsprocess vi delar. Vi står ängsligt undrande inför den totala omvandlingen av det mänskliga livet som en följd av klimatkrisen. Industrialisering, kommunikation, ekonomi och digitalisering etc. står inför radikalt nya villkor. I detta perspektiv är ”Guds rike” inte ett statiskt begrepp anpassat till 1800-talets idévärld utan snarare ett uttryck för det rörliga, föränderliga, nomadiska liv som vi står inför.

Om den bibliska berättelsen har en Gud som för sitt folk genom öknen mot ett nytt land så är teologin om ”Guds rike” ett uttryck för en förflyttning till en genomgripande ny verklighet. En resa mot en okänd värld där rötter behöver omformuleras till rutter, en rörelse och ett blivande mer än en statisk ordning. Guds rike är en värld med nya identiteter och nya livsbetingelser. Vi står liksom vid stranden av ett böljande hav som ständigt skiftar skepnad, horisontlöst och utan fasta riktmärken men du kan få din trygghet genom Guds närhet i den stora förvandlingsprocessen. ”Som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl, till slut blir alltsammans syrat.” Var inte rädd, Guds rike är nära.

Bön: Tack Gud för att vi inte lämnats ensamma i antropocens tidsålder. Amen.

Det här inlägget postades i Bibelmeditation. Bokmärk permalänken.