Bibelmeditation vecka 42 2019

“…Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike”…” Mark 10:17-27

Detta är berättelsen om den rike mannen som gick bedrövad bort när han förstod vad pengarna gjort med hans liv. Den som är rik är inte fri, när imperiet har makten över pengarnas värde. Så var det med det romerska imperiet och så är fallet med vår tids imperier. Kyrie eleison!

”Money, money, money, must be funny, in the rich man´s vorld, money money money….” Pengar, pengar, pengar ABBA´s låt skulle kunna vara en signaturmelodi till ”den rike mannens” mytologiska värld. För att få en nyckel till denna vill jag försöka beskriva vad pengar är:

Det finns många myter om hur byteshandel övergick till pengar. En av dem är hur ett inlämnat kvitto på förvarat guld användes som betalningsmedel. Kvittot representerade det sparade guldet. Den som ägde kvittot ägde en del av guldet. Eftersom inte alla hämtade ut guldet samtidigt kunde utlånaren prägla fler kvitton än det fanns guld. Det som är sant i denna myt är att det redan flera tusen år före vår tideräkning fanns virtuella pengar och en slags ”guldmyntfot” som garanterade värdet på skuldsedlarna.

Det imperium som då och nu kunde och kan garantera pengarnas värde har också makten över dem. I samband med Bretton Woods-systemets införande 1944, beslutades att inrätta dollarn som reservvaluta, mot löfte att USA garanterade en fast inlösen som gjorde det möjligt att ha fasta växelkurser gentemot alla valutor.

Detta kom att bestå till 1971 då Richard Nixon på grund av ökande kostnader för Vietnamkriget bröt löftet att garantera dollarns värde i relation till guld. Nu kunde underfinansieringen av USA´s krigs-ekonomi eskalera obegränsat till i dag närmare 1000 miljarder dollar. Det är inte längre fasta värden i guld som är grunden för pengars värde. Snarare kan man säga att det är guldet som tas upp ur jorden i form av olja, eftersom USA kräver att den ska betalas i dollar. Dollarns värde garanteras av imperiet som med våld försvarar dollarn som betalningsmedel för oljan. Den som har mycket olja/pengar är inte fri. Kyrie eleison!

De stater eller regeringsföreträdare som försöker använda andra valutor än dollarn vid försäljning av olja har snabbt eliminerats genom militärt våld från USA.  Det hände när Saddam Hussein övergick till euro som betalning för Iraks olja år 2000 och när Iran upprepade samma försök 2001. Samma sak hände när Moammar Khadaffi övervägde att skapa en gemensam afrikansk valutareserv, fri från dollarberoende, straxt innan Libyen bombades. ”Den rike mannen” använder världens reservvaluta för att försvara sin globala hegemoni över pengarna i världen. Kyrie eleison!

Nu när oljetillgångarna visar sig vara begränsade och klimatkrisen kräver att oljan blir kvar under jorden rubbas hela den världsordning vi byggt upp. Krisen 2008 var en milstolpe och inledde den härdsmälta av världsekonomin som nu pågår. Den fossilberoende ekonomiska tillväxtkulturen styrs i dag av ett fåtal aktörer på globala banker och finansinstitutioner. Dessa prioriterar inte det samhällsintresse som miljontals unga demonstrerande miljöaktivister representerar. Kanske håller både mänskligheten och resten av planetens liv på att utrotas för att pengarna används till att låta en liten elit samla på sig oöverträffade rikedomar. Kyrie eleison!

”Den rike mannen” är i skenet av detta katastrofscenario historiens störste förlorare. ”Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga….” så skall du bevara mänsklighetens överlevnad och se en ny ordning växa fram.

 

Bön: Gud för dig är allting möjligt. Därför ber vi dig att befria oss från den rike mannens börda av skuld och förena oss alla i gemensam måttfullhet och ödmjuk botfärdighet. Amen.

Det här inlägget postades i Bibelmeditation. Bokmärk permalänken.