Bibelmeditation vecka 3 2020

Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa…” Joh 5:31-3

Jesus är så övertygad om att han är utvald för den uppgift han fått av Gud att han inte behöver någon annan legitimitet eller behöver hänvisa till något utanför honom själv. Hans gärningar vittnar om ”att Fadern har sänt mig”.

Kanske kan detta associeras till våra naturvetenskapliga sanningar som inte heller kan referera till någon enhetlig bakomliggande naturordning utan bevisas sanna genom hypotetiska slutsatser inom ramen för sin vetenskapsgren. Ändå behåller fortfarande genetiken sitt grepp om människan och existensen genom att erbjuda visionen av att allt går att reducera till kemi. Det handlar om att naturvetenskapen strävar efter att fånga verkligheten i sin helhet genom att söka efter universella principer GUT (Grand Unified Theory). Denna ambition delar den med många teologiska projekt som till exempel kreationismen. Men sakförhållandena i vår värld är så mycket rikare än vad vårt förnuft och våra teorier kan förstå och formulera.

Jesus hänvisar istället till ”Fadern som sänt mig”, en konkret och helt obevisbar berättelse om en gränsöverskridande Gud som har vilja och närvaro. En Gud som älskar och befriar människan. Denna osannolika Gudsbild är den kristna teologins mångtydiga ljus. Mötet med denna Gud sker enbart genom trons erfarenhet och skiljer sig från den förkunnelse som grundar sig på ockulta skeenden. Jesus tror på Fadern som uppenbarar sin vilja genom nyskapande handlingar som återupprättar livet i den materia som Jesus liv är en del av. Blinda får sin syn, lama kan gå och hos de fattiga väcks ett hopp om befrielse.

 

Vårt liv i Kristi efterföljelse kan därför bara ha nådens ljus (lumen gratie) som utgångspunkt och innebära ett ändlöst nytolkande och nyskapande som samtidigt är en del av en förändrande rörelse. Tro är också förtröstan på ett oväntat blivande (Deleuze) som förändrar själva den ordning som plågar världen. Istället för legitimerande vittnesmål bekräftas Jesus kallelse genom hans handlingar som är en pågående återupprättelse av allt liv. Nu när klimatkrisen kräver en total förändring av våra levnadsvanor utmanas vi alla att omvärdera allt mänskligt liv, alltifrån skogsskövling till krigshandlingar och vanemässiga utsläpp av fossila gaser.

Genom vår församlings 150-åriga historia som uttolkare av den kristna bekännelsen kan vi aktualisera det särskilda ljus som kommer ur Jesus liv och förkunnelse. Denna gestaltning, tillsammans med den globala kyrkan, kan öppna för en ny kreativ tolkning av radikal  Gudsnärvaro genom tron på Jesus som uttrycker nådens verk i allt liv.

Bön: Tack Gud för nådens ljus som skapar liv och frihet i våra liv.  Amen.

Det här inlägget postades i Bibelmeditation. Bokmärk permalänken.